2 Maart 1865 | Ds. H.P.J. Pasch gebore

Amsterdam_St_Nicolaaskerk_1900

Die Katolieke kerk van die Heilige Nikolaas, waarin H.P.J. Pasch in 1865 gedoop is, soos dit 25 jaar later gelyk het. Dit is tans die enigste basiliek in Amersterdam. (FOTO: nl.wikipedia.org)

Dopperpredikant in Katolieke huis gebore

Ds. Hendrikus Philippus Josef Pasch was tussen 1908 en sy dood op 15 September 1908 op Lindley predikant in vier Gereformeerde kerke.

Pasch is in Amsterdam gebore uit Katolieke ouers, Gerardus Bartholomeus Pasch en Anna Martens, en in die Katolieke kerk van St. Nicolas in sy geboortestad gedoop. Op 16 Mei 1878 is hy toegelaat tot die “Heilige Communie”.

Ds_Hendrikus_Pasch

Ds. Pasch omstreeks die Tweede Vryheidsoorlog.

Hy het op ongeveer 19-jarige ouderdom na Suid-Afrika geëmigreer en land op 6 Desember 1884 in Kaapstad. Sy eerste werk was as ingenieur in die Oranje-Vrystaat. In die Vrystaat het hy sterk onder invloed van die Gereformeerde Kerk gekom en in dié Kerk belydenis van die geloof aflê, moontlik op Ladybrand.

Omstreeks die Tweede Vryheidsoorlog het hy na die Teologiese Skool Burgersdorp gegaan om vir predikant te leer. Hy het hom reeds so een met die Boerevolk gevoel dat hy met die uitbreek van die oorlog op 11 Oktober 1899 dadelik na die noorde vertrek het.

Gereformeerde kerk Frankfort, Rudi van Wyk.JPG

Ds. Pasch het die eerste Gereformeerde kerk op Frankfort se hoeksteen op 6 Desember 1912 gelê. Die argitek was William Henry Ford, wat ook die plaaslike NG kerk ontwerp het. FOTO: Rudi van Wyk.

Eers het hy belangrike werk verrig onder die Rooi Kruis, en later geveg as kaptein. Gedurende die oorlog het hy onder genls. P. Viljoen en C. Spruyt en kmdt. C. Vercuiel van die Heidelbergse kommando geveg.

In die oorlog is hy in sy regter- en regterbeen gewond. Hy is bevorder tot veldkornet en later tot kaptein van ’n verkenningskorps. Hy het ook goeie diens gedoen as leërdokter en het later onder genl. Christiaan de Wet en kmdt. Ackerman van Edenburg geveg.

Vergadering_van_die_Klassis_Kaapkolonie_van_die_Gereformeerde_Kerk_op_Molteno,_omstreeks_1910.jpg

Die Klassis Kaapkolonie se vergadering op Molteno, 1911. Voor, van links: P.W. Bingle, J.H. Kruger, J.G.H. van der Walt en G.H.J. Kruger. Middel: Di. W.J. de Klerk, Taetse Hammersma, Dirk Postma en Louw du Plessis. Agter: Di. W.J. Snyman, Hendrikus Pasch, Pieter Biewenga en dr. P.J. Snyman.

Pasch is einde 1901 by Kapokfontein in die Vrystaat deur verraad gevang. Hy is verban na die eiland Bermuda, waar hy tot op 16 Julie 1902 gebly het, toe hy op Darrelseiland die sertifikaat van getrouheid aan die Britse kroon onderteken en na sy vaderland terugkeer het.

Hy het dadelik met sy studie op Burgersdorp voortgegaan. Op 11 Julie 1904 is hy op Steynsburg, Kaapkolonie, met ’n jong weduwee met twee kinders, Johanna Maria Magdalena Snyman (gebore Schutte), getroud.

Ds_en_mev_H_Ph_J_Pasch_en_gesin

Ds. Pasch en sy gesin. Agter: Anna. Voor: Lena, Gerrit (later ds. Rabbo Pasch), Johanna, Babie en Schutte.

Saam met die Teologiese Skool is hy begin 1906 na Potchefstroom, en is daar op 4 Desember 1907 beroepbaar gestel in die GKSA. Op 17 Junie 1907 is hy beroep as herder en leraar van Humpata, Portugees-Wes-Afrika. In Angola het hy onder die Boere met groot opofferings nuttige gewerk gedoen.

Sy tweede gemeente was Ladybrand en daarna het, het hy van 1920 tot 1927 in Pietersburg gearbei. Einde 1927 het hy ’n beroep aanvaar na Lindley, OVS. Middel 1928 het sy vrou hom in sy nuwe standplaas ontval. In 1930 is hy weer getroud, maar sterf in September 1936 op Lindley terwyl hy nog in diens gestaan het.

Gereformeerde_kerk_Lindley,_Van_seringboom_tot_kerkgebou.jpg

Die Gereformeerde kerk Lindley. Ds. Pasch het die hoeksteen op 13 Mei 1913 gelê.

Ds. N.H. van der Walt skryf in ds. Pasch se lewensberig in die Almanak van 1938: “’n Besonderse yweraar, het hy gewoeker met die talente wat die Here, sy Sender, aan hom toevertrou het, en baie getrou meegewerk aan die opbou van die Suid-Afrikaanse volk, met wie hy hom volkome vereenselwig het, en (wat) hy liefgehad het.

“Ds. Pasch was ’n man wat weet wat hy wil, en met ’n ysterwil het hy altyd voet by stuk gehou. Hy was beslis in sy oortuigings en het sy lewensbeskouings nie onder stoele en banke weggesteek nie.

“Ds. Pasch het groot dienste aan die kerk en land en volk bewys. Sy nagedagtenis sal in eer gehou word. Mag sy kinders in sy voetspore wandel.”

Facebook-kommentaar

Elizabeth Aucamp Schmidt
Elizabeth Aucamp Schmidt My pa het al sy preke gelees altyd. My pa vertel my nou. Ds Pasch het gaan huisbesoek doen die man en hy is kwaad vir hom en sê hy wil hom slaan. Toe trek hy sy baadjie uit en sit dit op die stoel en sê vir die broeder daar sit die predikant hier, hier staan ek slaan my nou. 🤣 My pa het baie staaltjies wat hy vertel wat hy kan onthou. ❤️

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s