14 Maart 1862 | Colesberg se kerkraad dankbaar

NG_kerk_Colesberg_5.jpg

In die tyd van die stryd oor die evangeliese gesange was Colesberg se NG kerk nog toringloos; dis eers met die gemeente se eeufees in 1926 aangebou. (FOTO: Morné van Rooyen)

Broeders betuig hul dank vir die Gereformeerde leer

Ná die onaangenaamheid met ds. Thomas Reid van die NG gemeente Colesberg van 1836 tot 1856 het die plaaslike Gereformeerdes uitgesien na goeie betrekkings met dié gemeente en sy nuwe leraar, prop. A.D. Lückhoff. Dié predikant was egter ’n verbete teenstander van die Gereformeerde Kerk.

Sedert die afskeiding van Desember 1860 het lidmate steeds gedurig na die Gereformeerde kerk oorgegaan. Daarom het ds. Lückhoff besluit om tydens die hoeksteenlegging van Colesberg se Dopperkerk by di. Postma en Johannes Beijer (van Reddersburg) te verneem “omtrent de afscheiding alhier en de beschuldigingen, die van hunne zijde tegen ons kerk word ingebracht”.

Ds_AD_Lückhoff_jonk.jpg

Ds. A.D. Lückhoff, Colesberg se NG predikant van 1861 tot 1875 en ’n vurige teenstande van die Gereformeerde Kerk.

Lückhoff het ds. Postma in briewe wat hy laat publiseer het in The Colesberg Advertiser bestempel as “een verleider des volks, en wat erger is, een antichrist”. Dié aanvalle het die Gereformeerde kerkraad op 14 Maart 1862 daarvan oortuig dat hulle dankbaar moes let op die voorsienigheid van God wat hulle tot by die Gereformeerde leer en diens gebring het.

Die boer en kerkman I.D. du Plessis (1808–1884) se vrou, Hester (née Venter, suster van die Volksraadslid Koos Venter en predikant Sarel Venter) en andere kon nie verstaan waarom daar so op diegene gefulmineer is wat so lank ’n aanstoot in die midde van die NG gemeente was, terwyl hulle stil uit die kerk wou gaan nie.

Colesbergkoppie

Die NG gemeente Colesberg is in 1826 gestig as “de gemeente van Torenberg”, na aanleiding van die ronde koppie aan die westekant van die berg. In 1830 is die gemeente en dorp Colesberg genoem ter ere van die goewerneur, sir Galbraith Lowry Cole, wat sowat 15 500 hektaar aan die NG kerk geskenk het.

William Shaw Giddy, redakteur van The Colesberg Advertiser en dus ’n buitestander, het opgemerk dat die stigting van die plaaslike Gereformeerde kerk die gevolg was van beginselsverskille en swak hantering oor lang jare in die Kaapse Kerk.

Du Plessis se vrou was volgens oorlewing ’n formidabele lidmaat van haar kerk. Sy en haar man was die ouers van ds. L.J. du Plessis (Colesberg se tweede Gereformeerde predikant), en grootouers van di. I.D. Krüger en D.P. du Plessis, prof. J.A. du Plessis, Daniël du Plessis, hoofbestuurder van die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens, die farmakoloog prof. Douw Steyn en dr. Hennie Steyn, sekretaris van finansies, en oorgrootouers van proff. Wicus du Plessis en Hugo du Plessis.

van der Walt NT & egg. Ouderling te Colesberg tydens die afskeiding. 54.jpg

N.T. Venter en sy eggenote. Hy was ouderling in die plaaslike NG gemeente ten tyde van die afskeiding op Colesberg op 8 Desember 1860.

Toe ds. Postma die dienste op Colesberg waargeneem het in die afwesigheid van die konsulent, ds. Johannes Beijer, het Hester du Plessis na die pastorie van ds. Lückhoff gegaan en in die aanwesigheid van ds. A.A. Louw van die NGK Fauresmith met kerkraadslede en verskeie lidmate oor die kerklike onenigheid gesprek gevoer.

Sy het die leraars versoek om hul gemeentes tot vrede te maan en het ds. Postma so vurig verdedig dat ds. Lückhoff uitgeroep het: “Mev. Du Plessis, u moes ds. Postma gewees het!”

Ook haar man was moeg vir die volgehoue vervolging om hul gewetens ontwil. Hy het, waarskynlik in die plaaslike nuusblad, gesug:

“Ach! magt de tijd haast komen dat wij niet meer nodig zullen hebben in de Couranten tegen onzen zin en wil gevergt te worden om te schrijven en elkander te beleedigen.”

Hester_Venter-du_Plessis_en_haar_seun_ds_Louw_du_Plessis

Hester Venter-du Plessis, ’n stigter van die Gereformeerde kerk Colesberg, het hierdie foto van haar en haar seun (die latere ds. L.J. du Plessis) laat neem op besoek aan Kaapstad, waarheen sy hom vergesel het sodat hy kon skoolgaan aan die Suid-Afrikaanse Kollege, die voorloper van die seunskool SACS sowel as die Universiteit van Kaapstad.

Kort hierna, in 1863, het talle Gereformeerdes midde-in die kerkbou op Colesberg besluit om doodeenvoudig op die plaas Rietfontein in die Winterveld ’n dorp of “kerkplaats” aan te lê, wat hulle Philipstown genoem het na goewerneur Philip Wodehouse, wat ook sy naam verleen het aan die distrik Wodehouse om die dorp Dordrecht in die Noordoos-Kaap.

Du Plessis en sy gesin het egter op Colesberg bly woon. Hy het in verskillende sinodes gedien en was ’n intieme raadgewer van ds. (later prof.) Postma.

Facebook-kommentaar

Albertje Fouche
Albertje Fouche Hierdie tante was koersvas met ‘n baie hoë intellek, waarvan haar nageslag getuig. Ek gaan my waardigheid behou en my nie uitlaat oor Luckhoff nie.

Trudie Breedt-venter
Trudie Breedt-venter wat ‘n interessant ondekking maak ek nou! Die ds Luckhof was die pa van die proponent AD Luckhoff wat gedurende ABO in die konsentrasiekamp van Bethulie gewerk het en ook die boekie Women’s endurance, geskryf het. (AD Luckhoff jnris in Colesberg gebore) Hy was as jong man slegs 2 maande hier in die kamp werksaam toe hy ineengestort het en byna sy geloof verloor het. Hy het genadiglik herstel nadat hy teruggekeer het na sy ouers wat toe in Durbanville gewoon het. Hy was later predikant in Caledon en Darling en later sekretaris van die kommissie vna armsorg tot sy aftrede in 1943

Koop dagboek

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s