17 April 1906 | Ds. Jan de Bruin gebore

Bestuur_Corps_Veritas_Vincet_M_Postma_VP_Snyman_W_Coetzee_JL_de_Bruin_AL_Aucamp,_omstreeks_1930 (1)

Bestuur van die Studentekorps Veritas Vincet, Potchefstroom, omstreeks 1930 of ’31. Van links: M. Postma, V.P. Snyman, W. Coetzee, J.L. de Bruin en A.L. Aucamp.

‘Nederige dienskneg van die Here’ 42 jaar predikant

Ds. Johannes Lodewicus (oom Boetie) de Bruin (noemnaam, Bethulie, was tussen 1935 en 1977 predikant in vier gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Jan de Bruin is op hierdie dag op Bethulie in die Oranjerivierkolonie gebore en op 25 Januarie 1995 in Pretoria oorlede. Hy was die oudste van die 17 kinders van David Stefanus en Elsie Phillipina de Bruin. As oudste kind moes hy noodwendig help om sy jonger sibbes groot te maak.

Ds_en_mev_JL_de_Bruin

Ds. Jan de Bruin en sy eerste vrou, Benomi.

In 1925 het hy matriek aan die Hoërskool Burgersdorp geslaag en in 1926 met sy akademiese en teologiese studie aan die destydse Potchefstroomse Universiteitskollege begin. In 1932 het hy sy studie suksesvol voltooi en in Januarie 1933 is hy deur die Kaaplandse Partikuliere Sinode beroepbaar gestel.

Weens die Groot Depressie (1929–’32) en langdurige droogte wat die land destyds geteister het, moes hy twee en ’n half jaar op ’n beroep wag. In dié tyd het hy in talle gemeentes hulp verleen.

Ds_JL_de_Bruin_lê_die_hoeksteen_van_die_Gereformeerde_kerk_Bethlegem_op_4_Mei_1946.jpg

Ds. De Bruin lê die hoeksteen van die Gereformeerde Kerk Bethlehem op 4 Mei 1946.

In Mei 1935 het hy ’n beroep na die kombinasie Vryburg-Goeie Hoop ontvang en dit met blydskap en groot dankbaarheid aanvaar. Daar sou hy werk tot hy in 1943 ’n beroep na Bethlehem-Harrismith-Reitz aanvaar het. Daar het met ywer gewerk tot hy in 1948 ’n beroep na Innesdal in Pretoria aanvaar het.

Ná 21 geseënde bedieningsjare het hy in 1971 vir die laaste keer ’n beroep aanvaar, na die gekombineerde gemeentes Fauresmith-Philippolis-Koffiefontein. Sowat ses jaar later, in 1977, het hy ná 42 jaar in die bediening op 71-jarige leeftyd geëmeriteer.

Algemene_Sinode_van_die_Gereformeerde_Kerke_in_Suid-Afrika,_Pretoria,_1933.jpg

Die Algemene Sinode van die GKSA 1933 in sitting te Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G. Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.

Ná sy emeritaat het hy en sy vrou hulle met reisattestaat in die gemeente Pretoria-Magalieskruin gevestig. In dié gemeente was hulle, volgens ds. E.J. Smit, die leraar ten tyde van ds. De Bruin se dood, nie “net aktiewe lidmate nie; hy het ook met groot seën nog gewerk as hospitaalpredikant. Voorts het hy met dienswerk in Huis Hermon gehelp.”

Ds. Smit skryf in die GKSA se Almanak vir 1996: “Gedurende sy verblyf in Magalieskruin het ek hom werklik goed leer ken. Jan de Bruin was ’n man wat met God gewandel het.

Studente,_dosente_en_besoekende_predikante_neem_in_April_1949_afskeid_van_Totius_by_die_Teologiese_Skool_Potchesftroom.jpg

Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Krüger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

Hy was ’n nederige dienskneg van die Here wat in alles die eer van die Here eerste gestel het. Hy was ’n hardwerkende man wat geseënd was met goeie gesondheid. In 42 jaar was hy nie ’n enkele Sondag weens siekte nie op die preekstoel nie.

“Op sendinggebied het hy baanbrekerswerk in Pretoria gedoen. Hy het in soveel deputaatskappe van die Partikuliere Sinode Noord Transvaal en Nasionale Sinode gedien dat dit te veel is om op te noem. Op onderwysgebied het hy reusewerk gedoen.

“Vir my persoonlik was hy ’n geestelike vader, ’n man uit wie se ryke lewenservaring ek ontsaglik baie kon put met die oog op my bediening. Wat my die meeste van hom getref het, was sy nederigheid en gehoorsaamheid aan God se Woord.

“In hom het ’n warm Afrikanerhart geklop. Daarom het hy homself gegee vir sy land en sy volk. Sy taak was afgehandel. Daarom het God hom weggeneem. Ons eer graag ’n voorganger soos Jan de Bruin.”

GK Innesdal KR 1963 B37.jpg

Ds. De Bruin (voor in die middel) en Inndesdal se kerkraad, 1963.

In Desember van die jaar waarin hy in sy eerste gemeente bevestig is (1935), het ds. De Bruin in die huwelik getree met Benomi du Plessis, ’n suster van Miriam Stoker, vrou van prof. H.G. Stoker, moeder van prof. Pieter Stoker en ouma van prof. Henk Stoker van die Teologiese Skool. Uit dié huwelik is drie kinders gebore: Anne Francois, David Stefanus en Fredrica.

Op 30 November 1968 het Benomi in ’n motorongeluk gesterf terwyl hulle op pad was na hul seun Dawie se huweliksbevestiging. Haar dood was vir hulle familie ’n harde slag. Ds. De Bruin is weer getroud, met Frieda Coetzee (née De Beer). Sy was sy lewensmaat tot sy dood.

DDN Adv Kerkblad

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s