6 Junie 1981 | Prof. W.J. Snyman oorlede

Dr_PC_Snyman_en_sy_gesin.jpg
Willem Snyman (regs) en sy gesin in Europa tydens hulle verblyf daar ter wille van sy vader se doktorale studie.

Predikant volg in pa, oupa en oom se voetspoor

Prof. dr. Willem Jacobus was predikant van Lindley (1925–1927), Venterstad (1927–1944) en Krokodilrivier (1944–1946), en daarna sowat 24 jaar lank tot sy aftrede in 1970 professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Willie Snyman is op 19 Julie 1899 op Burgersdorp gebore as oudste van die sewe kinders van ds. (later dr.) P.C. Snyman (1875–1915) en Gertruida Adriana (Truitjie) van Rooy (1876–1919), ’n dogter van die Van Rooy-stamouers in Suid-Afrika.

Prof_Willie_Snyman.jpg
Prof. Willem Snyman.

Sy oupa aan vaderskant, wie se name hy gekry het, ds. W.J. Snyman (gebore op 28 Augustus 1852), was leraar van GK Venterstad van 1877 tot 1913. Hy is oorlede op 2 April 1915, ’n maand en sewe dae voor sy seun dr. P.C. Snyman, die latere prof. Willem Jacobus Snyman se vader. Ook Willie se oom ds. Philippus Snyman is in die fleur van sy lewe oorlede, in 1899 in die ouderdom van 40 jaar.

Nadat Willie se vader van 1898 professor aan die Teologiese Skool was, het die gesin in 1903 verhuis na Steynsburg, waar ds. Snyman die vyfde Dopperpredikant sedert 1874 was en in 1915 in die amp gesterf het.

Moderamen_en_adviseur_van_die_GKSA_se_partikuliere_sinode_Suid-Transvaal_in_sitting_in_die_Gereformeerde_kerk_Bethal,_1956.jpg
Die moderamen en adviseur van die GKSA se partikuliere sinode Suid-Transvaal in sitting in die Gereformeerde kerk Bethal, 1956. Van links: Prof. W.J. Snyman, ds. D.N. Kotzé, ds. A.A. Venter, drr. S.C.W. Duvenage en S.P. du Plessis.

Toe Willie se moeder op 5 Januarie 1919, drie en ’n half jaar ná haar man, op Bethulie sterf, het sy ouma aan vaderskant, Sophia Snyman, die sorg van die sewe wese wat toe op Potchefstroom woonagtig was, op haar geneem. (Haar skoondogter se ouers was toe albei reeds oorlede.)

Hiermee het die bejaarde moeder volgehou tot haar oudste kleinseun, Willie, in 1924 klaar studeer het, sowat ’n jaar nadat sy enigste broer, Johannes Cornelis, op 18 Maart 1923 te Matroosberg verongeluk het.

Willie het die B.A.-graad in die klassieke in 1920 aan die PUK behaal en in 1924 aan die Teologiese Skool in die kandidaatseksamen geslaag. In 1933 het die B.D.-graad aan die PUK verwerf. In 1936 het hy in die doktorale eksamen in die teologie (Nuwe Testament) aan die Vrije Universiteit Amsterdam geslaag.

Evangeliste_en_kerkraad_van_Siloam_saam_met_prof_Willie_Snyman,_di_Flip_Snyman,_Koos_van_Rooy_en_Peet_Venter,_1959.jpg
Evangeliste en kerkraad van Siloam saam met prof. Willie Snyman (regs in die derde ry) en di. Flip Snyman, Koos van Rooy en Peet Venter, 1959.

Dr. Snyman se eerste gemeente, 1925 tot 1927, was Lindley, toe hy ’n beroep aanneem na Venterstad, waar sy oupa en naamgenoot predikant was van 1877 tot 1913. Hier het dr. Snyman gebly tot 1944.

Terwyl hy predikant van Venterstad was, het hy in 1928 die verstrooide lidmate in Suidwes-Afrika besoek voor daar nog enige Gereformeerde kerk in dié mandaatgebied was, en in 1929 het hy die Angolaboere by die Kunenerivier ontmoet tydens die groot repatriasie. Dr. Snyman se laaste gemeente, van 1944 tot 1946, was Krokodilrivier.

In 1946 is hy benoem as professor aan die Teologiese Skool vir Nuwe-Testamentiese vakke. Prof. Snyman het die Gereformeerde Kerk verteenwoordig op die Ekumeniese Sinode in Edinburgh, Skotland, in 1953, asook op die Sinode van 1936 van die Gereformeerde Kerke in Nederland.

proff_s_du_toit_jp_jooste_pjs_de_klerk_wj_snyman_en_sp_van_der_walt_van_die_teologiese_skool_potchefstroom.jpg
Proff. S. du Toit, J.P. Jooste, P.J.S. de Klerk, W.J. Snyman en SP (Zeller) van der Walt van die Teologiese Skool Potchefstroom.

Hy het in etlike belangrike sinodale deputategroepe gedien, onder meer vir sending, ekumeniese sake, gesprek met ander kerke en hersiening van die Afrikaanse Bybelvertaling. Hy was lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sowel as die Afrikaner-Broederbond.

Op maatskaplike terrein het hy hom veral vir die bevordering van die Calvinisme beywer. Hy was aktiewe lid van die Afrikaanse Calvinistiese Beweging en hoofredakteur van die blad Woord en Daad. Hy het besonder belanggestel in die rassevraagstuk. Hy was ook redaksielid en medewerker aan die verklarende aantekeninge by die Afrikaanse Bybel.

Professore_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom_tydens_die_aftrede_van_prof_JD_du_Toit_(Totius)_-_eerste_ry_WJ_Snyman,_JD_duToit,_JP_Jooste,_tweede_ry_S_du_Toit_en_PJS_d_Klerk.jpg
Professore van die Teologiese Skool Potchefstroom tydens die aftrede van prof. J.D. du Toit (Totius). Eerste ry: W.J. Snyman, J.D. du Toit, J.P. Jooste. Tweede ry: S. du Toit en P.J.S. de Klerk.

’n Hele aantal teologies wetenskaplike artikels het uit sy pen verskyn. Hy het ’n besonderse studie gemaak van die begrip “kerk” in die Nuwe Testament. As eksegeet het hy, volgens dr. G.C.P. van der Vyver, hoog aangeskrewe gestaan.

Prof. Snyman is op 30 Desember 1929 met Hester Kruger (1904–1991) van Steynsburg op haar geboortedorp getroud. Uit dié huwelik is vier kinders gebore, van wie die eerste drie op Venterstad en die laaste op Burgersdorp: Philippus Christoffel (gebore 25 Januarie 1931), Jeanette Francina (gebore 15 April 1934), Gert Hendrik Jacobus (gebore 25 September 1937) en Gertruida Adriana (Truidie, gebore 22 Desember 1940 en oorlede op Bultfontein op 17 Junie 2013).

One thought on “6 Junie 1981 | Prof. W.J. Snyman oorlede

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s