9 Julie 1886 | Ds. L.J. du Plessis laat val £25 van sy traktement

GK Colesberg KR tydens Ds Louw du Plessis se tyd 1880-1896.jpg

Ds. L.J. du Plessis en sy Colesbergse kerkraad.

Colesberg oorweeg onaangename middels weens geldnood

Met ds. L.J. du Plessis se beroep in 1879 was die bedrag wat deur die lidmate van die Gereformeerde Kerk Colesberg belowe is vir die traktement van die leraar, £100 minder as die bedrag waarvoor hy beroep sou word. Tog het die gemeente besluit om oor te gaan tot beroep.

Hierdie toedrag van sake het nie verbeter nie, maar gaandeweg versleg met die gevolg dat dit ál meer ’n finansiële worsteling geword het. Toe die nuwe predikant diens hier aanvaar, was die totale skuld van die gemeente £404; baie gou moes hy dus aandag skenk aan die finansiële sake van die gemeente.

Toe Philippolis boonop in 1883 selfstandig word, moes Colesberg ook die bydraes van daardie lidmate mis, want die predikant van Colesberg was toe nie meer verantwoordelik vir die bediening van die nuwe gemeente oorkant die Oranje nie.

Die kerkraad en gemeente het dapper gestry om die finansiële moeilikhede die hoof te bied, maar gaandeweg het die onmoontlikheid van die situasie geblyk en moes aandag geskenk word aan onaangename middels. So moes die kerkraad op sy vergadering van 15 Mei 1885 begin dink aan traktementsvermindering.

Ds_Louw_du_Plessis,_jonk.jpg

Ds. L.J. du Plessis, waarskynlik in die tyd toe hy predikant van Colesberg was.

Volgens die notule is die kerkraad weens die afstigting van Philippolis, swaar tye en die wegtrek van lidmate genoodsaak om ’n kommissie te benoem om die predikant te vra om £100 van sy traktement te laat val. Die bespreking het blykbaar in sy afwesigheid geskied; vandaar die kommissie.

Later het die kommissie gerapporteer op die vergadering van hierdie dag dat die predikant gewillig was om £25 van die £350 af te slaan tesame met die 40 slaghamels en 10 mud koring wat as deel van sy onderhoud gegeld het. (Een mud is sowat 90 kg.)

Sake het deurgaans slegter geword tot die kerkraad in 1895 sy toevlug na die Algemene Vergadering moes neem. Onder vraag 11 van die gemeentverslag is die opening gebied dat ’n kerkraad die raad en advies van die Vergadering kon vra oor die een of ander netelige saak.

In daardie jaar het die kerkraad die volgende onder die aandag van die Vergadering gebring: Die vraag lui of daar iets is waarin die kerkraad die hulp of advies van die vergadering verlang en daarop is toe geantwoord: Ja, wat betref die leraarsalaris aangesien die gemeente so verminder het dat dit onmoontlik is om die salaris byeen te bring.

Hierin het die kerkraad hulp en raad nodig; daarom wend hulle hul eerbiediglik tot die Algemene Vergadering en versoek vriendelik om raad en hulp hierin, indien moontlik.

Colesberg 1870.jpg

Colesberg omstreeks 1870. Die groot gebou in die middel is die NG kerk en die langwerpige gebou regs daarvan te die koppie die Dopperkerk.

Op sy vergadering van 25 Mei 1895 het die kerkraad kennis geneem van die besluit van die Algemene Vergadering by monde van sy afgevaardigdes, naamlik dat die kerkraad hom eers moet wend na die ander kerkrade van die Kaapkolonie vir hulp in hierdie saak.

Of die kerkraad dit gedoen het, blyk nie duidelik nie, maar op sy vergadering van 12 Oktober is gerapporteer dat daar van twee naburige kerkrade, te wete Steynsburg en Middelburg, steun gekom het tot ’n bedrag van £14.5.6 en later het daar weer bedrae gekom van ander kerkrade. Onder hierdie moeilike situasie moes die predikant in 1896 die beroep na Petrusburg oorweeg.

Noodgedwonge het hy dit aanvaar, waarna Colesberg vakant sou bly tot die koms van ds. Pieter Bingle in 1910.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s