11 Julie 1941 | Ds. D.P. du Plessis oorlede

'n_Span_van_die_Orangia_Football_Club,_1903.jpg

‘n Span van die Orangia Football Club, Burgersdorp, 1903. Voor: A. du Toit, Pieter Bingle, F. Jooste. Middel: W.J. de Klerk, B.R. Grobler, H.J.J. van der Walt, D.P. du Plessis, J. Duvenage, J.J.A. Coetsee. Agter: Olivier, I. Vorster, C. van der Walt, (onbekend), B. Vorster.

Predikant stel ook ywerig in politiek belang

Ds. Dirk Postma du Plessis was tussen 1909 en 1941 predikant in drie Gereformeerde gemeentes. Ná sy dood het die kassier van sy laaste gemeente, Ladybrand, Johannes Bolt, hom beskryf as ’n liefhebbende eggenoot, sorgsame vader en ’n troue dienskneg van die Here.

Ds. Du Plessis is op 10 Januarie 1883 op Colesberg in Kaapkolonie gebore as ’n seun van ds. Lodewikus Johannes du Plessis en Maria Gerbrechta Sophia (gebore Smit). een van sy broer, Jacobus, was later hoogleraar aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Ds. L.J. du Plessis het as predikant diens verrig vir die Boerekommando tydens die Slag van Magersfontein en is later met vrou en kinders deur die Engelse na die kamp in Kimberley vervoer.

Die Engelse troepe het sy pastorie op Petrusburg afgebrand, blykbaar omdat sy simpatie met die Afrikaners in hul worstelstryd van 1899–1902 so sterk was. Met die Slag van Stormberg was Dirk du Plessis lid van die ambulanskorps wat studente en professore van die Teologiese Skool Burgersdorp gevorm het. Hulle was almal sterk republikeinsgesind.

Prof_Jan_Lion_Cachet_en_studente_ID_Kruger,_PW_Bingle,_JP_van_der_Walt_en_DP_du_Plessis_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1908.jpg

Prof. Jan Lion Cachet en studente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1908: Izak Krüger, Pieter Bingle, J.P. van der Walt en D.P. du Plessis.

Opleiding en gemeentebediening

Dirk du Plessis het sy studie aan die Teologiese Skool Burgersdorp onder prof. Jan Lion Cachet begin en dit onder dieselfde hoogleraar in 1908 aan die Teologiese Skool op Potchefstroom voltooi, waar sy klasmaats Izak Krüger, Pieter Bingle en J.P. van der Walt was.

Hierna het hy ’n beroep na Zeerust aangeneem en dié gemeente bedien van 1909 tot 1913, ’n tydperk van drie jaar en agt maande. Die gemeente Zeerust het in 1899 ontstaan toe die westelike wyke van die gemeente Rustenburg, die oudste in die kerkverband, afstig.

In sy tweede gemeente, Krugersdorp, het hy gestaan van 1913 tot 1920, altesaam sewe jaar. Hierna was ds. Du Plessis sowat 21 jaar lank predikant van sy laaste werkkring, Ladybrand (in kombinasie met Ficksburg), tot sy dood.

So het hy altesaam 32 jaar lank sy kragte en gawes aan die Gereformeerde Kerk gewy. Van die vyf broers en vyf susters was hy die derde broer wat skielik en op ’n betreklik vroeë leeftyd oorlede is.

Algemene_Vergadering_van_die_Gereformeerde_Kerk_in_die_Kaapprovinsie,_Barkly-Oos,_1911.jpg

Die Algemene Vergadering van die Gereformeerde Kerk in die Kaapprovinsie, gehou in 1911 te Barkly-Oos: Eerste ry: Izak van Heerden, onbekend (of andersom), ds J.G.H. van der Walt, ds. G.H.J. Kruger, ds. Dirk du Plessis, onbekend. Tweede ry: Ds. T. Hamersma, ds. P.W. Bingle, ds. W.J. de Klerk, ds. J.H. Kruger, ds. W.J. Snyman, onbekend, ds. P.C. Snyman. Derde ry: Nick van der Walt, ds. Dirk Postma, onder andere (nie in regte volgorde) I.J. Aucamp, D. Lessing, M. Neser. Vierde ry: Gert Christiaan Coetsee tweede van links.

Tussendeur het ds. Du Plessis ook veel vir die sending gevoel en gedoen. Nog in sy laaste vakansie was hy deputaat na ’n sendingvergadering in Pretoria en sy laaste handreiking, op die middag van sy dood aan die kassier van Ladybrand, Johannes Bolt, was ’n gawe vir die sending.

Hy het die gemeenskappe waarin hy gewoon het ook op ander terreine gedien, soos in skoolkommissies, skoolrade en talle ander liggame. Op sy begrafnis was al dié liggame teenwoordig, asook onder andere die landdros, stadsraad en kamer van koophandel.

Du_Plessis_Ds_DP_709.jpg

Ds. D.P. du Plessis.

Politieke deelname

Selfs voor genl. J.B.M. Hertzog se uittrede uit die kabinet en die stigting van die Nasionale Party het ds. Du Plessis die konsiliasierigting van genls. Smuts en Botha afgekeur, veral ook wat hul onderwysbeleid betref het.

Op Zeerust, Krugersdorp en Ladybrand, waar hy predikant was, het hy aktief deelgeneem om die saak van die Nasionale Party te steun. Op Krugersdorp het gehelp om die vervalle NP-tak op te bou en was geruime daar geruime tyd voorsitter van die dorpstak.

Hy het die eerste kongres van die NP in Transvaal as afgevaardigde van dié tak bygewoon. Tydens die Rebellie van 1914 het hy op Krugersdorp in ’n openbare vergadering sy stem verhef teen die vernieling van Duitsers se eiendom.

Op Ladybrand is hy minstens twee maal as voorsitter van die dorpstak van die NP gekies asook minstens een maal as ondervoorsitter van die afdelingsbestuur. In 1931 is in Die Nasionale Boek van hom getuig:

“Hy is ’n Nasionalis wat ons onafhanklikheid soek deur afskeiding van die Britse kroon en ryk, en het op die Nasionale Kongres te Bloemfontein (Des. 1930) gepleit vir die ideaal van ’n Suid-Afrikaanse Republiek.”

Ds_LJ_du_Plessis_en_Martha_Gerbrechta_Sophia_Smit_met_hul_gesin_en_ds_Willem_Postma.jpg

Ds. L.J. du Plessis en sy vrou, Maria Gerbrechta Sophia (gebore Smit) en hul gesin. Ds. Du Plessis staan links. Prof. Jacobus du Plessis staan in die middel en ds. Willem Postma sit links. Prof. J.A. du Plessis se kinders is, van links: Willemina (Mien), Louise, Wicus en Hugo.

Gesinslewe

Ds. Du Plessis is op 31 Mei 1909 getroud met Martha Vorster, ’n dogter van ds. L.P. Vorster (1862–1934) en Abrahama Johanna Coetsee (1865–1943), ook ’n pastoriedogter.

Uit hierdie huwelik is agt kinders gebore van wie sewe, twee dogters en vyf seuns, hul vader oorleef het en een jonk oorlede is.

Ná sy dood het sy vrou, wat tydens sy lewe haar plek in die kerklike lewe vol gestaan het, om die beurt by haar dogters gewoon. Sy is oorlede in die Nigelse hospitaal op 4 Junie 1958.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s