19 Julie 2011 | Dr. Benoon Duvenage oorlede

die_finalejaarstudente_van_die_teologiese_skool_potchefstroom_met_die_uittrede_van_totius_1949.jpg

Die groep studente wat einde 1949 afgestudeer het terwyl Totius op 30 April 1949 sy emeritaat aanvaar het. Voor: H.S Pelser, P.G Geertsema, prof. J.D. du Toit, G.B.S. Pasch, S.P.C. Rule. Agter: P. Snyman, J.J. van der Walt, B. Duvenage, M.W. van der Walt.

Oudprofessor aan PUK sterf in ouderdom van 86

Dr. Benonie Duvenage was van 1950 tot hy sy emeritaat in 1992 aanvaar het predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerk, maar intussen van 1967 tot 1988 hoogleraar in interfakultêre wysbegeerte aan die PU vir CHO.

Benoon Duvenage is op 2 Oktober 1924 gebore uit ’n gesin waarvan nog ’n seun, Schalk (1917–2010), ook Gereformeerde predikant en professor aan die Puk was.

GK Odendaalsrus boukommissie 1956.jpg

GK Odendaalsrus se boukommissie, 1956 Voor: G.J.J. Venter, ds. B. Duvenage, C.B. de Klerk. Agter: Hans van Jaarsveld, Frikkie van der Walt, G.M. Britz.

Dr. Duvenage is in 1950 bevestig in sy eerste gemeente, Benoni, waar hy net tot 1953 sou vertoef, toe hy ’n beroep aanneem na die gemeente Odendaalsrus op die Vrystaatse Goudvelde. Ná ’n vyfjarige bediening in die tyd toe die naburige Welkom verrys en Odendaalsrus se sieletal vanweë afstigtings net van 405 tot 406 toegeneem het, het hy in 1958 na Florida vertrek en daar gearbei tot 1967.

Ds_Benonie_Duvenage.jpg

Dr. Benoon Duvenage, omstreeks 1958.

In daardie jaar het hy ’n benoeming as professor aan die Teologiese Skool aanvaar. Ná 21 jaar het hy in 1988 na die gemeentebediening teruggekeer as leraar van Sasolburg-Grootfontein. Dié gemeente is in 1983 gestig, maar reeds in 1994 by Sasolburg ingelyf.

Ná ’n loopbaan van 42 jaar, presies om die helfte in die gemeentebediening en as professor, het hy sy emeritaat in 1992 ontvang.

Prof. Jaap Helberg skryf in sy waardering van dr. Duvenage in die Almanak vir 2013 dr. Duvenage was iemand wat bly studeer en lees het. Daarvan getuig sy twee doktorsgrade, voordragte, artikels, Bybelskoolaanbiedings en -publikasies sowel as sy preke.

“’n Skerp, ontledende verstand kon dinge saamvat en diensbaar stel aan ’n gelowige lewensbenadering. Om die lig van die Woord ook in studie en wetenskap te laat skyn, daaroor het hy gedoseer en daarvoor ’n blywende belangstelling getoon.

Ds Benoon Duvenage en gesien, omstreeks 1958.jpg

Dr. Duvenage en sy gesin in die tyd toe hy van 1953 tot 1958 predikant van Odendaalsrus was.

“Hy was ’n gesinsman en het ook wyd belanggestel en betrokke gebly, oral gepaard met ’n humorsin. Voorts was hy ’n toegewyde herder, het lidmate se huis en hart geken en het met begrip geluister, gekyk en gereageer. Daarby het hy ook ’n oop oog en hart gehad vir die breër vlak van die kerk en die samelewing, soos om andere te bereik en die evangelie daar te laat hoor.”

As ouerpaar het Benoon en Frieda die pyn ervaar met hul seun se lyding en dood, asook met Benoon se kanker ’n aantal jare voor sy afsterwe en eindelik kort voor die einde.

Benoon Duvenage feesrede Odendaalsrus.jpg

Dr. Duvenage lewer die rede tydens die 50-jarige viering van die Gereformeerde Kerk Odendaalsrus in Februarie 1983.

“In dit alles het daar ’n getuienis van hulle uitgegaan oor hoe God ’n mens deur alles heen onder sy troue sorg neem,” het prof. Helberg geskryf.

“Hy is dwarsdeur sy lewe en werksaamheid binne en buite die kerk bygestaan deur Frieda, spontaan, nederig, dienend, begrypend en met ’n positiewe kyk na ander en na die lewe. Ons is die Here dankbaar vir hul lewe en hoe dit ander se lewe verryk het.”

Facebook-kommentaar

Albertje Fouche
Albertje Fouche Ek het hul as kind in OD-rus leer ken. Op die boukommissiefoto ken ek ook oom Hans v Jaarsveld en oom Fanie vd Walt. Ek het later vir hul een dogter wisk op Gimmies gegee. Ek dink sy het ook ‘n wisk onderwyser geword. Mev Duvenage was ‘ n apteker. Nederig, vriendeik en toegangklike mense. As ek reg onthou is dit hy wat gesê het ‘n ds moet nie aan drumpelvrees ly nie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s