20 Julie 1905 | Fanus du Toit gebore

Vierdejaarstudente_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom_1931.jpg

Vierdejaarstudente van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1929. Die studente op die foto stem nie ooreen met inligting in die GKSA se argief nie, maar Du Toit is tweede van links en Petra de Klerk in die middel.

Totius se oudste seun volg in sy voetspoor

Prof. dr. Stephanus du Toit was van 1930 tot 1935 predikant in die Gereformeerde Kerk en daarna tot sy aftrede in 1970 hoogleraar aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Prof_Stephanus_du_Toit.jpg

Prof. dr. Fanus du Toit.

Du Toit is op hierdie dag op Potchefstroom as dr. J.D. (Totius) en Maria du Toit se oudste seun gebore. Sy oupa aan vaderskant was ds. S.J. du Toit (1847–1911), een van die belangrikste figure in die vroeë stryd om die erkenning van Afrikaans en konsulent van die Gereformeerde Kerke onder die Kruis.

Aan moederskant was hy die kleinseun van ds. Dirk Postma (1818–1890), die eerste predikant in die GKSA en eerste hoogleraar aan die Teologiese Skool Burgersdorp, waaraan Du Toit sowel as sy vader ná die Skool se verplasing na Potchefstroom hoogleraar sou wees.

Stephanus du Toit matrikuleer in 1922 aan die Potchefstroom Gimnasium, in die eerste klas. In 1925 behaal hy die B.A.-graad aan die PUK met onderskeiding in albei hoofvakke, metafisika en etiek.

Vanaf 1926 studeer hy aan die Teologiese Skool en behaal die graad B.D. in 1928 en slaag die kandidaatseksamen in 1929. Gedurende 1929 woon hy klasse by in Semitiese tale aan die Transvaalse Universiteitskollege (TUK, voorloper van die Universiteit van Pretoria) onder leiding van prof. B. Gemser, ’n geleerde van internasionale faam.

Professore_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom_tydens_die_aftrede_van_prof_JD_du_Toit_(Totius)_-_eerste_ry_WJ_Snyman,_JD_duToit,_JP_Jooste,_tweede_ry_S_du_Toit_en_PJS_d_Klerk.jpg

Professore van die Teologiese Skool Potchefstroom tydens die aftrede van prof. J.D. du Toit (Totius). Eerste ry: W.J. Snyman, J.D. du Toit, J.P. Jooste. Tweede ry: S. du Toit en P.J.S. de Klerk.

In 1930 was hy voltyds student aan die TUK en behaal die M.A.-graad in Semitiese Tale met ’n verhandeling oor Die betroubaarheid van die boek Daniël. Die graad M.Div. behaal hy in 1936 met ’n verhandeling oor ’n Nuwe fase in die stryd om die Ou Testament.

In 1939 behaal hy ’n doktorsgraad in die teologie onder promotorskap van prof. B. Gemser met ’n dissertasie oor Bybelse en Babilonies-Assiriese spreuke.

In 1939 vertrek hy na Nederland vir verdere studie in die Semitiese tale onder leiding van prof. F.M.T. Böhl van Leiden. Weens die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog moes dié verblyf verkort word.

Proff_S_du_Toit,_JP_Jooste,_PJS_de_Klerk,_WJ_Snyman_en_SP_van_der_Walt_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom.jpg

Proff. S. du Toit, J.P. Jooste, P.J.S. de Klerk, W.J. Snyman en S.P. van der Walt van die Teologiese Skool Potchefstroom.

Einde 1930 is hy bevestig as predikant van die kombinasie Bethal, Standerton, Volksrust. In 1935, ná die afsterwe van prof. J.A. du Plessis, is hy benoem as tydelike lektor aan die Teologiese Skool en in 1936 as professor, ook aan die PUK, vir hoofsaaklik die Ou-Testamentiese wetenskap. Hy was meermale rektor van die Teologiese Skool en dekaan van die fakulteit teologie aan die PUK.

In 1962 het hy met ’n senior beurs van die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing navorsing gedoen in die Bybellande asook aan verskillende Europese universiteite en die Britse Museum in Londen. Offisieus het hy sy vader, prof. J.D. du Toit, hulp verleen met die Bybelvertaling en was ’n redaksielid en medewerker aan die verklarende aantekeninge by die Afrikaanse Bybel.

Kuratore_en_professore_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1968.jpg

Kuratore en professore van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1968. Voorste ry. Ds. I.J. Lessing, prof. S.P. van der Walt, ds. A.A. Venter, prof. G.C.P. van der Vyver, ds. J. Postma. Tweede ry: Prof. J.P. Jooste, ds. T. Steyn, dr. B. Spoelstra, ds. M. Postma, proff. H. du Plessis, S.J. van der Walt, prof. W.J. Snyman. Derde ry: di. L.J. Buys, B.J. Lombard, J.F. du Plooy, dr. K.S. van Wyk de Vries, prof. S. du Toit.

Prof. Du Toit het as mens en wetenskaplike hoë agting binne en buite die Gereformeerde Kerk geniet. Met die eeufees te Rustenburg in 1959 is hy aangewys om die feesrede te lewer.

Prof. Du Toit was ’n vurige vaderlander en het steeds steun verleen aan die nasionale beweging. Hy het intieme kontakte gehad met wyle adv. J.G. Strijdom en dr. H.F. Verwoerd.

By talle volksfeeste het hy as feesredenaar opgetree. By geleentheid van die feesviering by Monumentkoppie, ná verkryging van die Republiek in 1961, het hy ’n Afrikaanse Bybel aan dr. Verwoerd oorhandig.

Hy was jare lank voorsitter van die direksie van Pro Rege-Pers, wat duisende Christelike boeke versprei het. In 1965-’67 was hy lid van die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

In 1931 is hy getroud met Sara Aletta Petronella Scheepers. Uit die huwelik is een dogter gebore, later mev. (ds.) W.J. Maritz (tussen 1958 en sy dood op 12 Augustus 1983 leraar van die Gereformeerde Kerke Salisbury, Parys en Florida; oorlede.

Uit prof. dr. Du Toit se pen het onder meer verskyn: Bybelse en Babilonies-Assiriese spreuke; Handleiding vir die kerkgeskiedenis; Die Ou Testament ’n wonder; Bybel, Skepping, Evolusie; Ou Testament en opgrawinge; Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament; Progressive Creation. Hierbenewens het nie minder nie as nagenoeg 150 artikels verskyn op teologiese, maatskaplik-staatkundige en opvoedkundige gebied.

3 thoughts on “20 Julie 1905 | Fanus du Toit gebore

  1. Danlie hiervoor. Ja ek onthou Oupa Fanus nog goed – saggeaard, nederig, lief vir kinders, graag geswem, gestap en tuin gemaak. Altyd na ons kleinkinders verwys as die “abjaters”. Baie gehou van Tyl Uilspieël (nie seker van die spelling nie) se vertellings. Dis so jammer dat ons nie meer tyd saam met hom kon hê nie. Een van daardie mense van wie ons baie sou kon leer.

    Liked by 1 person

  2. My heel eerste besoek aan Potchefstroom was in Julie 1953, toe ek met ds. PW Buys in my skoolvakansie deur Parys gery het, want ons Kroonstadse dominee (wat pas ‘n beroep na Potchefstroom ontvang of aanvaar het) wou by sy professor gaan kuier, wie se pa pas oorlede was. Terwyl ek in die kar voor die huis op Joostestraat (sonder sypaadjies, met ‘n watervoor en baie gras) bly sit het, het hulle binne dinge bespreek. Hulle het later uit die huis gekom en die gawe professor het my gegroet voordat dominee Buys ander dinge gaan doen het met die kaaskopseuntjie van 10 op sleeptou. Op 4 Desember 1953 het ons toe bo Heidema se fietswinkel ingetrek, en vir die volgende paar jaar dat ek op Potchefstroom gewoon het, het ek baie van prof. Fanus begin hou. My vader (oom Theo) het sy tikmasjien geolie en gerepareer, en dit was toe ons al in die ou professorswoning gewoon het, want Vader was opsigter van al die Teologiese skool se terreine en geboue. Een dag het hy toestemming gegee dat ek maar kan gaan pruime pluk van die boom in die agterste hoek van die erf, naby prof. Hamersma se huis. Dit was bielies van donkerrooi pruime! Ek het hom ook verskeie kere hoor preek,

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s