26 Julie 1925 | Ds. Hein Kruger gebore

Ds_HG_Kruger_en_gesin

Ds. Kruger en sy gesin. Sy vrou, Catharina Helena (née Riekert) sit tussen hul kinders (van links) is Ems, Sarel, Jan, Gert (agter) en Freek (voor).

Ywerige werker in Gods koninkryk dien met hele lewe

“Om iets oor die lewe en werk van ds. Hein Kruger in die kerk van die Here en in die koninkryk van God te skryf is in ’n sekere sin nie maklik nie,” het prof. P.J. de Bruin in ds. Hein Kruger se lewensberig in die Almanak vir die jaar 2006 geskryf.

“Trouens, hoewel hy met soveel oorgawe en toewyding as dienskneg van die Here gewerk het en daar baie waardering was vir wat hy gedoen het, het hy afwysend gestaan teenoor dank en eer wat aan hom betoon word.”

Ds. Hendrik Gerhardus Kruger is op hierdie dag op Springbokvlakte gebore. Hy was van 1960 tot 1992 predikant in drie Gereformeerde gemeentes, waarvan die laaste 23 jaar in Brits.

Hein Kruger het aan die Hoërskool Potgietersrus st. 8 voltooi en daarna gaan boer. Voor hy met sy teologiese studie begin het, het hy nog twee maal gaan boer.

Ds_HG_Kruger,_1959

Hein Kruger in sy finale jaar aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

In 1950 is hy met Trienie Riekert van Pilanesberg getroud. Vanaf 1951 het hulle saam skoolgehou, eers naby Warmbad (Tvl.) en daarna twee jaar in Suidwes-Afrika.

In dié tyd het hulle genoeg geld gespaar sodat Kruger vir sy studie in teologie kon betaal. Einde 1959 het hy die Th.B.-graad met onderskeiding verwerf.

Ds. Kruger het in sy bedieningstyd in die volgende kerke gedien: 1960 tot end 1966 in Vryburg; 1967 tot Augustus 1969 in Ontdekkers; September 1969 tot met sy emeritaat in 1992 in Brits.

Hy was betrokke by die bou van vyf kerkgeboue – drie daarvan met die oog op sendingwerk – en verskeie pastorieë.

Prof. De Bruin skryf: “Al die aspekte van sy werk as predikant was vir hom uiters belangrik. Die uitdra van die Woord buite die plaaslike gemeente wat hy bedien het, het Hein gesien as ’n roeping van die Here.

“Daarom het hy baie ywerig daaraan meegedoen. Naas eredienste in die blanke kerke het hy die meeste Sondae self ook nog eredienste in sendingkerke waargeneem.”

Ds. Kruger was 18 jaar lank lid van die dagbestuur van die kuratore van die Hammanskraalse Teologiese Skool. Sendingbewus soos hy was, het hy dié werk het hy met groot toewyding gedoen.

Tussen ds. Kruger en sy gesin was ’n besonder sterk band. Sy vrou, Trienie, het hom getrou ondersteun en sy kinders het hoë agting en waardering vir hulle pa gehad, skryf prof. De Bruin.

Die gesin het met die jare talle groot beproewings ervaar. In 1982 het ds. Kruger van ’n tenkstaander afgeval en veral die linkerbeen en regtervoet ernstig beseer.

In 1984 het hul oudste seun, Sarel, in ’n valskermongeluk gesterf en in 1986 het hul jongste seun, Freek, sy been verloor toe hy op ’n landmyn trap.

Ondanks die beproewings, skryf prof. De Bruin, “het Hein so getrou as wat dit vir hom veral (liggaamlik) moontlik was met sy werk as predikant voortgegaan tot op die ouderdom van 67 jaar”.

Vanaf 1997 het die egpaar in Huis Eikelaan op Potchefstroom gewoon tot met ds. Kruger se dood op 27 Desember 2004 ná ’n huweliksverbintenis van 54 jaar.

“Samevattend kan gesê word dat Hein ’n toegewyde dienskneg van die Here was,” skryf prof. De Bruin. “Hy wou met sy hele lewe die Here en die kerk van die Here dien. In nederigheid en ootmoed het hy gebuig voor die gesag van God se Woord.”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s