30 Julie 1966 | GK Oos-Moot gestig

Oos.jpg

Die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. (FOTO: Facebook)

Pretoria se Moot kry nog ’n Gereformeerde gemeente

Die Gereformeerde Kerk Oos-Moot is noordoos van die Pretoriase middestad geleë in, soos die naam aandui, die ooste van die Moot-gebied. Binne die gemeentegrense val woonbuurte soos Môregloed, Queensqwood X2, Rietfontein en Villieria.

Die kerkgebou is geleë by 31ste Laan 716, Villieria, net ’n hanetree van die Gereformeerde Kerk Totiusdal se kerkgebou op die hoek van Spioenkopstraat en Starkeylaan, Waverley.

Oos-Moot het op hierdie dag afgestig uit die westelike wyke van Totiusdal en die oostelike wyke van Eloffsdal-Wonderboom-Suid. Die totale bruidskat van R3 500 en ’n skenking van nog R1 000 het dit aan die begin onmoontlik gemaak om aan kerkbou te dink.

Eers sowat ’n jaar ná afstigting, in Junie 1967, het die kerkraad ná lang onderhandelinge met die stadsraad besluit om grond in Villieria te koop. Dit was groot genoeg sodat ’n kerkgebou en ’n pastorie daarop gebou kon word. Dié grond het, in die lig van die skenking, die reusebedrag van R10 800 gekos.

Ds_en_mev_AZ_Pelser_en_hul_seuntjie_Albri.jpg

Ds. en mev. A.Z. Pelser en hul seuntjie Albri toe hulle die pastoriegesin van die Gereformeerde Kerk Bethulie was (1958–’64).

Die eerste stap was om ’n pastorie te bou. Einde 1970 kon die gemeente se tweede leraar, ds. A.Z. Pelser, die ruim en doeltreffende pastorie betrek waarvan ’n lidmaat, H. Audi, die plan opgestel het.

Van toe af kon die kerkraadsvergaderings darem in die gemeente gehou word en wel in die pastorie se motorhuis nadat die raad vantevore in Totiusdal se konsistorie byeen moes kom.

Met kerkbou het dit minder flink gegaan. In September 1967 het die kerkraad T. den Boer gevra om die plan op te stel, maar nadat onderhandelinge met hom skipbreuk gely het, is kerkbou op die lange baan geskuif.

Sowat drie jaar later het die argitek Johan de Ridder, ’n lidmaat van GK Pretoria-Sunnyside, ’n plan vir ’n A-raam-gebou voorgestel. Dié vorm is kenmerkend van heelparty Gereformeerde kerke in Pretoria, waarvan De Ridder nagenoeg sewe ontwerp het, hoewel party ’n A-vorm het en ander variasies op die tentstyl is.

Die kerkraad het die bouplan goedgekeur en kort daarna kon die bouwerk begin. Die susters van die gemeente het deur geldinsameling vir die orrel en matte betaal en die ruim konsistorie met ’n aangrensende kombuis diens steeds as kerksaal.

Eers is net drie katkisasielokale langs die kerk opgerig, maar nadat die Pres. Kruger-kinderhuis (’n instelling van die Gereformeerde Kerk) na ’n stuk grond reg langs die kerk verskuif is, is nog vier van dié lokale aangebou.

Ds. A.Z. Pelser het ’n gedenkplaat in die voorportaal van die kerk op 16 Oktober 1971 onthul en op 27 Mei 1972 het De Ridder ’n spesiale sleutel, wat vandag nog in die konsistorie, aan die bouer, broer H.A.G. Kapp, oorhandig, tydens die ingebruikneming van die kerk.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s