10 Augustus 1904 | Ds. Izak van der Walt gebore

Kerkraad,_lidmate_en_besoekende_predikante_met_die_bevestiging_van_ds_Izak_van_der_Walt_te_Matlabas.jpg

Ds. Izak van der Walt se bevestiging in die Gereformeerde Kerk Matlabas, 8 Julie 1932. Ds. Jan Boneschans staan links (agter die seun met die trui) en ds. Pieter Snyman in die middel met die bril *regs van die man met die hoed en die gekruisde hande).

Predikant in vier Transvaalse en een Vrystaatse gemeente

Ds. Izak Jacobus van der Walt) was ’n predikant in vyf gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan vier in die destydse Transvaal was en een, Hennenman, in die Vrystaat.

Van der Walt het die lewenslig op die plaas Nauwpoort in die distrik Rustenburg aanskou en is gedoop in GK Rustenburg. Later het sy ouers, oom Izak en tant Miemie, na die Moot getrek, waar Van der Walt en sy tweelingbroer, Willie, hul eerste onderwys aan die CNO-skool op Hartebeestfontein ontvang het.

Studente_Teologiese_Vereniging,_Teologiese_Skool_Potchefstroom_1926

Studente Teologiese Vereniging, Teologiese Skool Potchefstroom, 1926. Eerste ry: H.J. Vermeulen, F. Coetzee, P.W. van der Walt, Kuifie van der Walt, S.P. van der Walt, J.H. van Zyl. Tweede ry: J.P. van der Walt, B.J. de Klerk, H.C.J. Flemming, W.J. Postma, L.S. van der Walt, I.J. van der Walt, P.G.W. Snyman. Derde ry: J.J.H. Booysen, W.J. van der Merwe, J.L. van der Merwe, C.E.G. Malan, M. Postma, P.J. de Klerk, S.J. van der Walt, H.F.V. Kruger, J.L. de Bruin, A.L. Aucamp. Vyfde ry: Hugo du Plessis, P.J. Liebenberg, Fanus du Toit, B.B.B. Olivier, J.F. du Plooy, J.M. de Wet, J.B. du Plessis, S.C. Venter, A. Postma.

Hul eerste onderwysers was N. van der Walt en later P.A. Mulder en J.J. Malan. Die CNO-skool is egter later gesluit en moes hulle toe gaan na die goewermentskool op Hartebeestfontein, waar meester A. Bosua die hoof was.

Teologiese_studente_van_Potchefstroom_in_hul_vierde_jaar,_1931.jpg

Izak van der Walt (links) in 1931 saam met sy medestudente in hul vierde jaar aan die Teologiese Skool op Potchefstroom: A.L. Aucamp, L.S. van der Walt en J.A. Schutte.

Einde st. 5 het Van der Walt ’n beurs verwerf wat sy ouers in staat gestel het om hom te stuur na die Potchefstroom Gimnasium, waar hy gematrikuleer het. Aan die PUK vir CHO het hy sy studie voortgesit en ná B.A. aan die Teologiese Skool, waar hy einde 1931 sy finale eksamens afgelê het.

Ds_IJ_van_der_Walt

Ds. I.J. van der Walt.

Begin 1932 het die gemeente van Matlabas hom gevra om tydelik as proponent daar te kom werk. In April van dieselfde jaar is hy daarheen beroep en in Julie deur prof. J.A. du Plessis as eerste predikant van dié gemeente bevestig.

In 1958 het ds. Van der Walt skryf: “Die beginjare in die nuwe gemeente was moeilik. Die mense was arm, ’n swaar depressie het gedruk, die nuwe kerk wat gebou was moes afbetaal word, ens.

“Tye en toestande het later darem verbeter. Vervoermiddele met huisbesoeke was nie van die modernste nie. Dit het gegaan soms per muilkar, soms per motor en ’n enkele keer ook te perd, te donkie en te voet.

“Grappies het ook nie ontbreek nie veral nie as ons die dag met die perde en donkies moes gaan. En toe op ’n keer die diaken vlak voor die huis waar ons moes gaan huisbesoek doen van sy perd afgeval het met al sy potsierlike manewales daarby, het dit moeilik gegaan om die nodige erns by die huisbesoek te bewaar.”

Ds. Van der Walt is in 1934 met mej. B.J. Theron van Frankfort getroud. Uit die huwelik is drie kinders gebore van wie een jonk oorlede is.

In 1941 is hy na Louis Trichardt, waar hy vier jaar gearbei het. Destyds was die latere gemeentes Magalakwin en Messina nog wyke van GK Louis Trichardt. Ook hier was ds. Van der Walt die eerste eie predikant wat in die gemeente gewoon en gewerk het.

Barbara_van_der_Walt.jpg

Mev. (ds.) Van der Walt (gebore Barbara Jacomina van der Walt).

Van Louis Trichardt is hy na Ventersdorp, wat hy in kombinasie met Lichtenburg vyf jaar lank bedien het. Tydens sy bediening op Lichtenburg is die huidige kerkgebou daar opgerig.

In 1951 het hy ’n beroep na Hennenman-Ventersburg-kombinasie opgevolg en dit vier jaar lank bedien. Sinds 1955 was hy op Randfontein werksaam, waar hy sy emeritaat in 1969 aanvaar het.

Ook van ons verafgeleë gemeentes het hy besoek: in 1940 Suid-Rhodesië, in 1944 Noord-Rhodesië en in 1946 Kenia vir drie maande. In 1958 het hy geskryf: “Van al hierdie reise het ek nog steeds die aangenaamste herinneringe.”

Ds. Vanm der Walt is op 8 Desember 1975 in die ouderdom van 71 jaar oorlede.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s