9 Augustus 1868 | Ds. Koos van Rooy gebore

Die_vyf_seuns_van_die_Van_Rooy-stamvader_en_-moeder_in_Suid-Afrika,_Johannes_Cornelis_van_Rooy_en_Anne_Francoise_Holsters.jpg

Ds. van Rooy en sy vier broers. Agter: Willem Izaak en Jacobus Albertus (Koos). Voor: Antoine Charles August, Henri Charles en Johannes Cornelis.

Nederige, offervaardige predikant word 94 jaar oud

Ds. Jacobus Albertus (Koos) van Rooy was predikant in drie werkkringe van die Gereformeerde Kerk, naamlik Postmasburg 1895–1898, die kombinasie Waterberg-Pietersburg 1898–1905 en Bethulie 1905–1931.

Nadat hy sy emeritaat aanvaar het, het hy tot sy eindelike aftrede in 1941 as sekretaris-penningmeester van die Administratiewe Buro op Potchefstroom gewerk.

Met die viering van sy 90ste verjaardag tydens ’n saamtrek op Potchefstroom in Augustus 1958 van sowat 300 familielede, het sen. Jan de Klerk gesê hy sien in ds. Van Rooy meer as ’n mens; hy het hom as ’n simbool gesien. Soos pres. Paul Kruger ’n simbool van Suid-Afrika se nasionale aspirasies was, so was ds. Van Rooy vir hom ’n simbool van godsvrug, van arbeidsaamheid in belang van land en volk, van offervaardigheid en nederigheid

Ds_Koos_van_Rooy.jpg

Ds. Koos van Rooy op gevorderde leeftyd.

Koos van Rooy is gebore op die plaas Wonderboom, distrik Albert (Burgersdorp), as die sewende kind van die Nederlandse immigrant J.C. van Rooy, en dié se Vlaamse vrou, Anne Françoise Holsters. Hulle is op 21 Maart 1855 getroud.

Uit dié huwelik is vyf seuns en vyf dogters gebore, van wie die eerste seun in Nederland, die tweede seun ter see (Charles) en die res in Suid-Afrika. Koos was hul jongste seun. Die egpaar Van Rooy het op 24 Oktober 1857 met die seilboot Karel August na Suid-Afrika verhuis, waar hulle en hul twee seuntjies Henri en Charles op 26 Januarie 1858 by Port Elizabeth aan wal gestap het. Die gesin het hulle in die Noordoos-Kaap gevestig.

J.C. van Rooy was in Suid-Afrika 17 jaar lank rondgaande onderwyser aan plaasskole in die distrikte Colesberg, Venterstad, Albert, Cradock, Middelburg (Kaap) en Steynsburg. Die gesin het gewoonlik ses maande op ’n plek vertoef, maar soms ook ’n jaar of twee.

Ds_JA_(Koos)_van_Rooy_en_sy_vrou,_Brechtje.jpg

Ds. Koos van Rooy en sy vrou, Brechtje, (née Postma).

Veral sy broers Charles en Jan het groot invloed uitgeoefen op kerklike en maatskaplike gebied. Jan van Rooy is in 1929 benoem tot senator en was op sy plaas ook die teler van die Van Rooy-basterskaap.

Van sy vader het Koos van Rooy sy eerste onderwys ontvang en daarmee saam ’n groot liefde en ywer vir die Christelike onderwys; daarom is hy ook op 15-jarige leeftyd na die Teologiese Skool Burgersdorp om hom aldaar as onderwyser te bekwaam. (Dié skool het ’n teologiese sowel as ’n literariese departement gehad.)

Ná voltooiing van sy studie as onderwyser, was hy ’n tyd lank hoof van die Christelike skool op Burgersdorp. Hierdie opleiding as onderwyser sou hom later goed te pas kom in die katkisasieklasse. Dit is dus ook te verstane dat hy allerweë as ’n uiters bekwame katkisasiemeester beskou is.

Die_Gereformeerde_kerk_Bethulie_se_kerkraad_met_die_bevestiging_van_ds_JA_van_Rooy_in_1905.jpg

Die kerkraad van Bethulie met ds. Van Rooy (naasregs voor) se bevestig in 1905.

Sy onderwysloopbaan sou nie lank duur nie. In die Gereformeerde Kerk was ’n dringende behoefte aan nuwe predikante en ’n beroep is op jong mense gedoen om hulle as predikante te bekwaam. Aan hierdie roepstem het Koos van Rooy gehoor gegee en so is hy terug na die Teologiese Skool Burgersdorp waar hy sy teologiese studie voltooi het onder prof. Jan Lion Cachet, ook ’n Nederlandse immigrant.

Teologiese student Van Rooy is op 14 September 1892 op Burgersdorp getroud met Brechtje Postma, die oudste van die ses kinders uit ds. Dirk Postma (wat twee jaar vantevore aldaar oorlede is) se vyfde huwelik, op 20 Desember 1869, met Johanna Wilhelmina van Biljon

Koos van Rooy se enigste swaer, ds. Willem (1874–1920), was bekend as die skrywer dr. O’kulis. Sy skoonsuster Laurika Postma (1875–1905) was prof. J.A. du Plessis se eerste vrou. Ná haar dood is hy getroud met Aletta (1876–1957), Brechtje Postma se volgende sibbe. Sy jongste skoonsuster, Maria (1881–1966), was getroud met Totius.

van Rooy Ds. JA en gesin op die pastoriestoep.jpg

Ds. en mev. Rooy op die stoep van Nylstroom se pastorie.

Tien kinders is tussen 1894 en 1907 uit ds. en mev. Van Rooy se huwelik gebore. Die eersteling, Jan Dirk, is op ses maande oorlede, maar al die ander het grootgeword: Johanna (Nan), (later prof.) Dirk Jan (Dirk), Claartje (Kaat), Willem van Biljon (Willem), Anne Francoise (Anne) (genoem na die Van Rooy-stammoeder, Anne Françoise Holsters), (later ds.) Jacobus (Jacs), die tweeling Aletta Jacoba (Lettie) en Martinus Paul (Boet), en Laurika (Riek, ds. David Kotzé se tweede vrou nadat hy vantevore getroud was met ’n dogter van H.C. van Rooy, ds. Van Rooy se broer).

Ná aflegging van die proponentseksamen is hy in 1895 na Postmasburg beroep. Daar het hy gearbei tot hy in Mei 1898 na die kombinasie Waterberg-Pietersburg is. Hy was dié gemeentes se eerste vaste leraar en het saam met sy gesin op Nylstroom gewoon. Van 28 Julie 1899 tot 15 November 1902 kon die kerkraad geen vergaderings hou nie weens die Tweede Vryheidsoorlog.

Algemene_Vergadering_van_die_Gereformeerde_Kerke_in_die_OVS,_1908,_Reddersburg.jpg

Algemene vergadering van die Gereformeerde Kerk in die OVS, 1908, in sitting te Reddersburg. Tweede ry: (van derde links) Willem Postma, L.J. du Plessis, J.A. du Plessis, J.A. van Rooy.

Die jong pastoriemoeder moes in die afwesigheid van haar man, wat op kommando was met genl. C.F. Beyers en later op parool in Pretoria, ses klein kindertjies versorg, terwyl die pastorie self in ’n kamphospitaal omskep is. In Julie 1905 het die Van Rooys die gemeente verlaat en verhuis na Bethulie, ds. Van Rooy en derde en laaste werkkring waar hy en sy gesin diep spore sou trap in kerklike kringe, maar ook in wyer verband.

Word op sy sterfdag, 11 Augustus, vervolg . . .

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s