24 Augustus 2009 | Dr. Abie Helberg oorlede

Dr_Abie_en_mev_Idelette_Helberg.jpg

Die laaste foto wat van dr. Abie en mev. Idelette Helberg geneem is, 1998.

Kinders almal byeen om hul pa se sterfbed

“Sy bedieningstyl was dié van ’n goeie herder: sorgsaam, vriendelik, luisterend,” skryf prof. J.H. van Wyk in dr. A.N. Helberg se lewenskets in die Almanak vir 2011. “Hy het besondere erns met die jeug gemaak, en goeie kategese was sy wagwoord.”

Dr. Abraham Nicolas Helberg is op 14 Desember 1935 in die distrik Nylstroom gebore. Hy was tussen 1960 en 2000, met ’n vyfjarige onderbreking van 1990 tot 1995, predikant in sewe gemeentes of kombinasies, waarvan die eerste vyf gemeentes in die destydse Transvaal was en die laaste twee kombinasies in eers die Oos-Kaap en toe die Noord-Kaap.

Abie Helberg het reeds op skool geroepe gevoel om predikant te word, waarna hy na Potchefstroom toe is om sy driejarige B.A.-studie van 1953 tot 1955 aan die PU vir CHO te voltooi en sy vierjarige teologiese studie (Th.B.) van 1956 tot 1959 aan die Teologiese Skool van die GKSA. Tydens sy teologiese studie het hy ook ’n honneursgraad in filosofie verwerf.

Hy was aktief betrokke by die studentelewe, en het twee jaar (1958–’59) in die studenteraad gedien, waarvan die laaste jaar as ondervoorsitter. Die studenteraad van 1958 het ’n staatspresident (FW de Klerk), drie ministers, sewe predikante, drie professore, drie doktore en drie uitsonderlike vroue opgelewer.

Nadat hy afgestudeer het, het hy altesaam 10 gemeentes (vyf afsonderlik en vyf in twee kombinasie) bedien: Wolmaransstad 1960–1962, Zeerust 1962–1966, Daspoort 1966–1974, Linden 1974–1981, Meyerspark 1981–1990, Dordrecht/Jamestown/Molteno 1995–1998 en Colesberg/Philipstown 1998–2000.

Abie_Helberg_as_finalejaarstudent_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1959.jpg

Abie Helberg in sy finale jaar aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Dr. Helberg was ’n tyd lank betrokke by die Gereformeerde Stigting en het van 1990 tot 1995 in die direksie daarvan gedien. Hy het in verskeie sinodale deputaatgroepe gedien, en tydens sinodes was sy bydraes altyd weldeurdag en goed begrond, volgens prof. J.H. van Wyk. “Abie was nie net ’n goeie pastor nie, maar ook ’n voortdurende student.”

So verwerf hy in 1969 onder leiding van prof. H.G. Stoker ’n meestersgraad in filosofie met ’n verhandeling oor die mensbeskouing van die Nederlandse filosoof C.A. van Peursen. In 1976 voltooi hy sy tweede meestersgraad, hierdie keer in die teologie, onder leiding van prof. J.L. Helberg, en ondersoek hy krities die standpunt van die Nederlandse teoloog B.J. 0osterhoff oor Genesis 2 en 3.

Drie jaar later (1979) voltooi hy sy proefskrif in Ou Testament, ook onder prof. Helberg se leiding, en behandel hy die verhouding tussen die Here se soewereine aktiwiteit en die mens se werksaamheid in die roeping en prediking van die profete.

Prof. Van Wyk skryf: “Hierdie drie grade, voltooi in ’n tydspan van 10 jaar, getuig van groot akademiese vaardigheid. Dit val op dat Abie hom in hierdie studies telkens baie sterk binne die gereformeerde tradisie posisioneer, waar ’n hoë premie geplaas word op die gesag en die boodskap van die Bybel.”

Dr. Helberg was ’n tyd lank deeltyds by die Hammanskraalse Teologiese Skool as dosent in Ou-Testamentiese vakke betrokke.

Abie Helberg is in 1960 is met Idelette Bosman getroud. Uit hul huwelik is vier kinders gebore. Die seuns is Braam, Jan-Dirk en Philip, en die dogter Ida. Idelette, ’n kleindogter van prof. J.A. du Plessis, was goed bekend met die pastorielewe. Prof. Van Wyk skryf sy het haar man “pragtig aangevul ook in haar leiding ten opsigte van die susters”. Ná haar afsterwe in 1998 is dr. Helberg in 2002 met Sonia getroud.

Prof. Van Wyk skryf oor dr. Helberg se laaste lewensoomblikke: “Dit was ’n besondere beskikking van die Here dat sy kinders, wat tans (2011) almal in die buiteland woon, tydens sy laaste oomblikke in die Unitas-hospitaal by hom kon wees en van hom kon afskeid neem.

“Eintlik moet ek sê: dat hulle daar kon wees met sy nuwe begin. Want in Christus kry die dood ’n ander karakter, en is dit nie die einde nie, maar ’n nuwe begin.”

Prof. Van Wyk skryf dr. Helberg sal veral onthou word vir sy treffende preekstyl en boeiende voordrag – hy kon ’n gemeente van begin tot einde boei (wanneer) hy aan hulle die evangelie van God se genade in Jesus Christus uitgelê het.”

Hulle het mekaar 55 jaar voor dr. Helberg se dood in die Dawie du Plessis-koshuis aan die PUK ontmoet. Prof. Van Wyk skryf oor hul vriendskap: “Hoewel ons uit verskillende agtergronde gekom het – hy van die Waterberg (Rooiberg, Nylstroom), ek van die Karoo (Nokland) – het ons dadelik by mekaar aansluiting gevind. God was die vertrek- en eindpunt, Christus die middelpunt.”

Sonder om nadere besonderhede te verstrek, skryf prof. Van Wyk: “Abie het ook die spanning en druk wat die bediening meebring, aan eie lyf ervaar, die gebrokenheid, die gevallenheid en die hartseer daarvan.

“Hy het by die oop graf van sy seun Jan-Dirk moes staan (1995), ook by dié van sy vrou, Idelette. Hy moes die hartseer verwerk om vir ’n tyd uit die bediening te wees, maar hy kon ook die vreugde smaak om weer na die bediening terug te keer van God.”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s