28 Augustus 1971 | Prof. P.J.S. de Klerk oorlede

Proff_S_du_Toit,_JP_Jooste,_PJS_de_Klerk,_WJ_Snyman_en_SP_van_der_Walt_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom.jpg

Proff. S. du Toit, J.P. Jooste, P.J.S. de Klerk, W.J. Snyman en S.P. (Zeller) van der Walt van die Teologiese Skool Potchefstroom.

Professor onthou as besielende spreker en prediker

Prof. dr. Philippus Jacobus Stephanus de Klerk was van 1924 tot 1949 agtereenvolgens predikant in drie Gereformeerde gemeentes en daarna tot sy aftrede in 1961 professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

De Klerk is op 3 November 1895 in die Oranje-Vrystaat as die tweede seun van Barend Jacobus de Klerk en Cecilia Maria Pretorius gebore. Sedert 1913 studeer hy aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

PJS_de_Klerk_en_'n_onbekende_medestudent.jpg

Philippus de Klerk (links) en ’n onbekende studentemaat, moontlik omstreeks 1916.

Ná voltooiing van die matrikulasie-eksamen en die propedeutiese studie lê hy die kandidaatseksamen af en behaal terselfdertyd die B.A.-graad in 1921.

Geïnspireer deur ’n boek van dr. Henry Beets (1869–1947), leraar in die Christelike Gereformeerde Kerk in die VSA, word dit sy ideaal om ’n studie te maak van die sending in Suid-Afrika.

In 1922 vertrek hy na Nederland, waar hy in 1923 promoveer onder leiding van prof. G.C. Aalders en proff. Julius Richter en T. Hoekstra met ’n proefskrif oor Kerk en sending in Suid-Afrika.

Ds_PJS_de_Klerk,_jonk.jpg

Ds. De Klerk as jong predikant.

Hy het agtereenvolgens in die volgende gemeentes gedien: Germiston (1924–1927), Johannesburg-Oos (1927–1931) en Pretoria-Oos (1931–1949). In 1949 is hy benoem tot professor in dogmatiek aan die GKSA se Teologiese Skool. In 1961 moes hy weens swak gesondheid aftree en het hy in Pretoria gaan woon.

In 1946 verteenwoordig hy die Gereformeerde Kerk op die eerste Ekumeniese Sinode te Grand Rapids, VSA. Hy het hom besonder beywer vir die bevordering van die sending in die Gereformeerde kerkverband. Deur sy bemiddeling is van minister P.G.W. Grobler in 1932 ’n plaas in die Soutpansberge bekom waarop die sendingterrein Siloam gevestig is.

Senaat_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom_met_prof_PJS_de_Klerk_as_rektor,_1952.jpg

Die senaat van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1952, toe prof. De Klerk (middel voor) rektor was.

Hy was ’n besielende spreker en prediker. As vurige vaderlander het hy veral tydens sy jare lange verblyf in Pretoria sy volle deel bygedra tot die stryd van die Afrikaner. Hy was lank lid van die kultuurraad en agt jaar lank voorsitter van die Krugergenootskap.

In 1924 tree hy in die huwelik met Johanna Catharina van der Walt van Steynsburg. Uit die huwelik is gebore ’n dogter en ’n seun, ds. P.J.S. de Klerk (tussen 1959 tot sy aftrede in 1991 agtereenvolgens leraar van Koffiefontein, Ladybrand, Derdepoort en Ladysmith/Estcourt; oorlede op 17 Mei 2014).

Sy dogter, Celestien, is in 1949 getroud met dr. Petrus Jacobus Pretorius (gebore Ugie, 4 Desember 1923). Uit dié huwelik is twee seuns gebore.

Uit dr. De Klerk se pen het verskyn: Kerk en sending in Suid-Afrika; Handboek gewyde geskiedenis; Van stryd en oorwinning (preekbundel); Die navolging van Christus (preekbundel); Die genadeverbond; Die gebed in die Heilige Skrif; Die fondamente ondergrawe; Woorde en dade van Jesus; Woorde en dade van die profete; Gereformeerde Simboliek; Konings van Juda; Konings van Israel; Verklaring van die brief aan die Hebreërs.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s