29 Augustus 2013 | Dr. M.P. Kruger oorlede

Ds Pieter Kruger.jpg

Ds. Pieter Kruger.

‘Hy het niks van sy eie voortreflikheid gedink nie’

“In my redelik lang loopbaan,” skryf prof. Koos van Rooy in dr. M.P. Kruger se lewensberig, “het ek nog nooit iemand belewe wat in sy nederige diensbaarheid homself en sy eiebelang so volkome op die agtergrond kon stoot as Pieter nie.

“In sy lewe het ek die vervulling gesien van die Saligsprekings in die Bergrede van onse Here Jesus. Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

“Die Duitse vertaling gee die betekenis hiervan mooi weer: ‘Almal wat nog net van God iets verwag, hulle kan bly wees, want hulle sal met God in sy nuwe wêreld lewe.’ Soos ons Pieter geken het, was dit ook die geheim van sy lewe en van die seën wat op sy werk gerus het.”

Op 29 Augustus 2013 het dr. Pieter Kruger na sy Vaderhuis verhuis, nadat hy enkele jare as predikant in Ladysmith (Natal), Lindley, Daniëlskuil, en daarna byna 40 jaar lank die Woord van die Here aan die Vendavolk verkondig het. Hier volg prof. Van Rooy se herinneringe aan sy kollega:

Hy het niks van sy eie voortreflikheid gedink nie; hy het geen vertroue in sy eie vermoëns gehad nie, en daarom kon die Here hom gebruik en is daar ewige vrugte op sy werk. Hoeveel en hoe ryk, dit sal eers die ewigheid by God openbaar.

Hierdie saligsprekings waarmee onse Here Jesus sy Bergpredikasie inlei, is ’n eenheid. Dit beskryf nie ’n verskeidenheid mense nie, dit beskryf die gesindheid van elke ware gelowige. Dis nie so dat daar party mense is wat weet hoe afhanklik hulle van God is, en weer ander wat treur oor die ongeregtigheid, en weer ander wat sagmoedig is, en nog ander wat honger en dors daarna om God se wil te doen, en nog weer ander wat barmhartig, of rein van hart, of vredemakers is nie.

Juliana Kruger.jpg

Ds. Kruger se weduwee, Juliana, met twee kremetartboomblomme. (FOTO: Facebook)

Al hierdie dinge is eienskappe van alle ware gelowiges, want die Heiliges Gees werk die geloof in ons harte en dis ook Hy wat die vrugte van die geloof in ons lewe voortbring. Pieter se lewe was ’n lewende voorbeeld hiervan.

Geseënd is die vredemakers: Onse Here Jesus is die groot Vredemaker: Hy het vrede tussen ons en God gebring. Die Heilige Gees het die beeld van Christus in Pieter se lewe afgeëts. Pieter het moeite gedoen om gelowiges wat oorhoops geraak het, weer met mekaar te versoen. Hy kon dit nie verdra om onenigheid te sien nie.

Sagmoediges: Onse Here Jesus het van Homself gesê: “Ek is sagmoedig en nederig van hart.” Pieter se hele houding het nederigheid en sagmoedigheid uitgestraal. As hy homself nog kleiner en onopvallender kon maak, sou hy dit doen. Selfs as dinge hom diep gegrief het, het dit binne gebly en hom verteer, dit het nie in aggressie oorgegaan nie.

Geseënd is die barmhartiges: Een eienskap van onse God wat uitstaan in sy verhouding tot ons, sy mense, is sy barmhartigheid: Jesus het vir ons gely uit barmhartigheid; die Vader het sy Seun vir ons deur die hel laat gaan uit barmhartigheid. Dié van ons wat Pieter ken, kan sien dat die Gees veral hierdie kenmerk op hom gestempel het: om gebrek en lyding te sien, het hom laat ly — swaar laat ly.

Daarom het hy deur die jare maklik een-derde van sy persoonlike inkomste met die evangeliste gedeel; daarom het hy die spaargeldjies wat hy deur die jare vir sy oudag opsygesit het, opgebruik om vir honger Zimbabwiërs kos te koop, tot daar nie eers iets vir sy eie begrafnis oorgebly het nie.

Daarom het hy hom so dikwels laat misbruik om mense te help wat sy barmhartigheid uitgebuit het – sy middele, sy tyd, sy aandag, sy kragte. Pieter het skuldig gevoel as hy iets het wat al die ander nie het nie.

Sy laaste jare en sy laaste kragte het hy daaraan bestee om die evangelie aan langtermyngevangenes in die hoësekuriteitsgevangenis by Louis Trichardt te bring, sonder om ooit ’n sent vergoeding daarvoor te vra.

Ons Doppers is tereg wars van menseverheerliking. Pieter was dit ook. Die eer vir dit in sy lewe wat mooi en goed was, kom nie hom toe nie, maar sy Here en Verlosser alleen. Daarom kan ons dit noem, as voorbeeld van wat die Heilige Gees in die lewe van ’n mens kan doen.

Wanneer die Bybel ons vertel van die geloof van Abraham en die godvresenheid van Josef en die sagmoedigheid van Moses en die vergewensgesindheid van Dawid en die heldhaftigheid van Jonatan en die wysheid van Salomo en die geduld van Job en die goedhartigheid van Barnabas en al die opofferings van Paulus, dan is dit nie om hulle te ver-heerlik nie, maar om ons te bemoedig en te vermaan deur vir ons die moontlikhede van die goddelike krag van die Heilige Gees te toon.

Die dag voor Pieter se sterwe het ek die voorreg gehad om iets moois mee te maak. Ek het hom gaan besoek. Hy was al baie swak, maar nog helder, en hy het getuig hoedat, terwyl sy uitwendige tentwoning afgebreek word, hy inwendig kragtig deur die Here versterk word.

Toe kom Matodzi, ’n jong Vendavrou, daar in. Sy sê: “Ek is vhafunzi se jongste dogter, ek kom van my pa afskeid neem.” Toe kom sy spontaan nader en kniel by sy stoel, vat sy hand en spreek haar groot waardering uit oor al die liefde wat hy aan so baie mense bewys het.

“U is ’n man wat dit nie kan sien dat iemand in die nood is sonder om hom te help nie.”

Matodzi het dit nie geweet nie, maar sy het daar as mondstuk van al die Venda- en Tsonga-gelowiges hulle dankbaarheid en erkenning van Pieter se dienswerk uitgespreek. Die volgende dag was hy by die Here.

Saam met Matodzi dank ons die Here vir die gawe wat Hy in Pieter Kruger aan ons en die Vendavolk gegee het.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s