2 September 1975 | Prof. Gert van der Vyver oorlede

Kuratore_en_professore_van_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1968.jpg

Kuratore en professore van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1968. Voor: ds. I.J. Lessing, prof. S.P. van der Walt, ds. A.A. Venter, prof. G.C.P. van der Vyver, ds. J. Postma. 2de ry: Prof. J.P. Jooste, ds. T. Steyn, dr. B. Spoelstra, ds. M. Postma, proff. H. du Plessis, S.J. van der Walt, prof. W.J. Snyman. 3de ry: di. L.J. Buys, B.J. Lombard, J.F. du Plooy, dr. K.S. van Wyk de Vries, prof. S. du Toit.

Professor vir sy stem en deurdringende oë onthou

Prof. dr. Gert Christoffel Petrus van der Vyver was predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerk en daarna van 1971 tot sy dood professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Hy was die skrywer van talle werke oor die geskiedenis van sy kerk, onder meer die eerste biografie oor die kerkverband se eerste predikant, ds. Dirk Postma.

Prof. Van der Vyver was van 1937 tot 1942 voltyds student aan die PUK vir CHO. In 1951 het hy die Th.M.-graad met lof verwerf, waarna hy na Nederland gegaan het vir verdere studie. In 1958 behaal hy sy doktorsgraad met ’n proefskrif oor ds. Dirk Postma. Pro Rege-Pers Beperk van Potchefstroom het sy doktorale proefskrif nog in 1958 uitgegee onder die titel Professor Dirk Postma 1818–1890, ’n lywige hardebandboek van 500 bladsye.

Prof_GCP_van_der_Vyver.jpg

Prof. Gert van der Vyver.

Prof. Van der Vyver het etlike jare lank in die kuratorium van die Teologiese Skool gedien. Hy was ook lid van die Raad van die PU vir CHO. By twee geleenthede was hy voorsitter van die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Die naamlose skrywer van ’n kort huldeblyk aan prof. Van der Vyver in die GKSA se Almanak van 1976 skryf: “In 1971 het hy professor geword aan die Teologiese Skool en die PU vir CHO waar hy gearbei het tot met sy dood. In 1974 is hy benoem as rektor van die Teologiese Skool op Potchefstroom vir ’n tydperk van drie jaar.

“Die voorreg is hom egter nie gegun om die ampstermyn te voleindig nie. In hierdie uitgawe verskyn die verslag oor die werksaamhede van die Teologiese Skool nog onder sy naam.

“In die kort tydjie dat hy egter as professor gedien het, het ’n blywend vormende invloed op vele studente van hom uitgegaan. Veral wat die prediking van Gods Woord betref, waar hy dit steeds beklemtoon het dat dit ‘van hart tot hart moet wees’.”

Hy was van 1946 tot sy dood met Lydia du Plessis getroud.

’n Student van prof. Van der Vyver, Zacharias Venter, het in 2017 oor hom vertel: “Sy besonderse stem wat geen luidspreker nodig gehad het nie, sal my altyd bybly.

By geleentheid was hy besig om vir sy seuns tennisles te gee op die PUK se tennisbane. Terwyl hy in gewone stemtoon met hulle gepraat het, het sy stem nogtans oor al die bane getrek en het baie van ons gaan stilstaan om na die prag daarvan te luister.

“Netso sal ek nooit sy besonderse bruin oë vergeet nie. Ek het in die kerkgeskiedenisklas in die voorste ry gesit. Dan kom staan prof. Gert hier voor my en kyk met daardie deurdringende oë in my oë – en hy kyk my en kyk my en meet my oë met syne – terwyl hy voortgaan met klasgee.

“Ná so ’n paar minute sou hy sê: ‘Of hoe sê ek, ou Sagrysie, jong’ En dan antwoord ek maar gedwee: ‘Ja, professor.’”

One thought on “2 September 1975 | Prof. Gert van der Vyver oorlede

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s