5 September 1929 | Dr. Piet Pelser gebore

GK Welkom KR tydens 75-jaribe bestaan in Okt 1975. Predikant ds PJ Pelser A226.jpg

Die Gereformeerde Kerk Welkom se kerkraad met die gemeente se 75-jarige viering in 1973. Dr. Pelser sit in die middel.

Suid-Vrystaatse plaasseun dien in vier gemeentes

Dr. Piet Pelser was “vriendelik, op sy plek en netjies – altyd dieselfde,” skryf dr. J. van V. du Plessis in die Almanak vir 1985. “’n Mens wat sy emosies kon beheer, wat jou kon teregwys en tog op so ’n wyse dat jy dit kon aanvaar en verwerk.”

Hy skryf dr. Pelser het sy predikantswerk met groot erns beoefen. “Sy prediking het diepte en besinning getoon. As voorsitter was hy baie bekwaam, daarvoor was hy op universiteit reeds as ondervoorsitter van die studenteraad geslyp.”

Dr. Petrus Jacobus was van 1956 tot sy dood in die amp predikant in vier Gereformeerde gemeentes, waarvan een in sy geboorteprovinsie en die orige drie in die destydse Transvaal.

Ds_PJ_Pelser.jpg

Dr. Piet Pelser in 1958.

Dr. Petrus Jacobus Pelser is in die distrik Bethulie gebore en het as plaasseun grootgeword op sy ouers se plaas, waarop sy vader in die Suid-Vrystaat geboer het. Later is hy na die dorp Bethulie waar hy sy skoolloopbaan voltooi en in 1948 met onderskeiding in wiskunde en skei- en natuurkunde gematrikuleer het.

Vakansietye het die rustige plaaslewe en die werk op die plaas ’n goeie uitwerking op sy lewe gehad. Vroeg in 1949 was hy op die trein op pad na Stellenbosch om ’n landbougraad te verwerf. Aangekom op Stellenboschstasie het hy die wêreld deurgekyk en onmiddellik besluit dis nie vir hom nie.

Hy het die eerste trein na die noorde gehaal, Potchefstroom toe, om vir predikant te gaan sonder die medewete van sy ouers, wat eers later daarvan verneem het. Drie jaar later het hy sy B.A. behaal.

Daarna is hy na die Teologiese Skool Potchefstroom, waar hy einde 1955 die graad Th.B. verwerf en beroepbaar gestel is as predikant in die Gereformeerde Kerk. Sy Th.M. het hy in 1966 en Th.D. in 1977 met dogmatiek as rigting verwerf.

As student is hy met Lila Malan getroud. Hulle het twee seuns en drie dogters gehad wat elkeen ’n stewige, gelowige opvoeding geniet het.

Hy het reeds vroeg in sy lewe met die gereformeerde waarheid kennisgemaak, want sy vader was eers diaken en later ouderling van die Gereformeerde Kerk Bethulie. Gedurende sy skooljare het hy op die dorp ingewoon by sy grootouers, wat eweneens streng gereformeerd was. Hy het die katkisasies bygewoon vandat hy in die skool gekom het tot hy belydenis van geloof afgelê het.

As proponent het Pelser kort nadat hy sy studie voltooi het, ’n beroep na die kombinasie Louis Trichardt-Magalakwin-Messina aanvaar en is op 18 November 1956 as predikant van dié kombinasie bevestig. In dié drie gemeentes in die uitgestrekte bosveld van die destydse Transvaal het hy gearbei tot hy in 1961 ’n beroep na Heidelberg aangeneem het.

Ses jaar later het hy predikant van Welkom geword en in 1976 is hy bevestig in sy laaste gemeente, Brits-Wes, waarvan hy die tweede predikant was. Agt jaar later is hy oorlede terwyl hy nog in die bediening gestaan het.

Dr. Du Plessis skryf dr. Pelser het in die kerkverband “baie vertroue geniet, soos blyk uit die getal en verskeidenheid sinodale kommissies waarin hy deur al die jare gedien het.

“Eintlik was hy ’n stil persoon, vir baie dalk byna ontoeganklik. Tog was hy ’n mens met ’n sterk persoonlikheid en met sterk voor- en afkeure. Sy stem is min op meerdere vergaderings gehoor. Hy was egter baie deeglik voorberei en het in gesprekke sy besliste menings oor sake gehad.

“Hy het homself nêrens op die voorgrond gedring nie, maar ’n heel beskeie lewe gelei. Sy ware vriende was min, dog as hy iemand uitgesoek het, dan was hy sy vriend deur dik en dun en het hy so ’n persoon in sy volle vertroue geneem.”

Dr. Pelser is op 24 Maart 1984 in die ouderdom van 54 oorlede en op Brits begrawe. Dr. Du Plessis skryf:

“Sy lyde was die laaste maande baie swaar, maar hy het dit in stilte met volle geloofsoortuiging gedra. In dankbare herinnering dink ons aan ’n bekwame en toegewyde dienskneg van die Here wat ten volle bewus was van sy tekortkominge. ’n Mooi mens, ’n stil mens, ’n gelowige mens.”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s