20 Oktober 1911 | GK Krokodilrivier gestig

GK Krokodilrivier belydenisklas onder Aucamp Ds. Jan en Naude Oudl Christof

Kerkgebou reeds ouer as 90 jaar

’n Vergadering van die kommissie van afgevaardigdes van die kerkrade van Rustenburg en Pretoria is op hierdie dag gehou met die doel om die Gereformeerde kerk Krokodilrivier te stig. Al die lidmate van die wyke Zoutpansdrift en Beestekraal, behorende tot Rustenburg, en Roodekopjes, behorende tot Pretoria, is as lidmate van die nuwe gemeente ingeskryf.

GK Krokodilrivier op die voorblad van Die Kerkblad Mei 1974.jpg

Krokodilrivier se kerkgebou op die voorblad van Die Kerkblad in Mei 1974.

Op die eerste kerkraadsvergadering gehou op 28 Oktober daardie jaar is ’n boukommissie aangewys met opdrag om ’n netjies gebou op te rig. Hierdie sinkgebou ten weste van die huidige kerk het dan ook spoedig verrys.

Die kerkraad het besluit die ouderlinge moes elke Sondag ’n leesdiens in dié kerkgebou hou. Op 20 Julie 1923 het Jan Adriaan en Jacobus Christoffel du Plessis 10 morg grond aan Krokodilrivier geskenk en op 9 Januarie 1926 het die boukommissie opdrag gekry om die bouplan vir ’n nuwe kerkgebou gereed te hê.

GK Krokodilrivier KR Afskeid Ds Snyman 1944  B111.jpg

Die kerkraad in 1944 met die afskeid van ds. P.G.W. Snyman (sittende derde van regs). Ds. H.J.R. du Plessis van GK Bronkhorstspruit sit links van hom.

Eers het die kerkraad die broeders Hangelbroek se plan aanvaar, maar op die volgende vergadering het sommige lede beswaar daarteen gemaak. Die kommissie het toe opdrag gekry om ’n ander plan te bekom.

Die notules vermeld nie wie die argitek was nie, maar in 1944 het die boukommissie opdrag gekry om Gerard Moerdyk te nader oor beter ventilering vir die kerkgebou. Dit kan moontlik aansprake bevestig dat Moerdyk die kerk ontwerp het.

Ook toon die ontwerp ’n sterk ooreenkoms met van sy ander kerke, byvoorbeeld dié van die NG gemeente Dundee, wat Moerdyk omstreeks 1920 saam met Wynand Louw ontwerp het.

Gereformeerde_kerk_Krokodilrivier,_George_Pietersen.jpg

Die kerk op Soutpansdrift.

Die nuwe kerkgebou is op Saterdag 14 Januarie 1928 in gewy en die hoeksteen deur oudl. J.A. (Rooijan) du Plessis onthul. Die kerk is in ’n kruisvorm ontwerp met ’n moederskamer en konsistorie agter die preekstoel wat die bopunt van die kruis vorm.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s