3 Desember 2008 | Ds. Peet Steyn oorlede

Vierdejaarstudente_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1957.jpg

Ds. Steyn se klas vierdejaarstudente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1957. Voor: A.J du Plessis, F.J. Labuschagne, J.J. Venter, J.H. Coetzeee, J.V.V. du Plessis. Agter: A.Z. Pelser, G. du Plessis, A. van der Walt, G.H. Buys, P.J. Steyn, W.J. Maritz, J.T.C. Snyman.

Geen opoffering vir hom te groot

Ds. Petrus Jacobus (Peet) Steyn was tussen 1958 en sy emeritering in 1997 predikant in drie gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Ds_Peet_Steyn_as_vierdejaarstudent_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1957.jpg

Peet Steyn in sy finale jaar aan die Teologiese Skool Pocthefstroom.

Peet Steyn, wat op 29 September 1932 op Gobabis gebore is, se ouers was nasate van die Dorslandtrekkers wat in die 1880’s uit Transvaal na Angola getrek het. Hulle het saam tydens die repatriasie van 1928 na Suidwes-Afrika verhuis.

Hy het op die plaas Mooipoort (distrik Kamanjab) grootgeword as een van ses kinders (vier susters en een jonger broer) en is vanaf agtjarige ouderdom kosskool toe. Hy het sy skoolloopbaan aan die Hoërskool Windhoek voltooi, waarna hy begin 1951 na die PU vir CHO vertrek het vir sy teologiese studie.

Aan die universiteit en Teologiese Skool het sy studie voorspoedig verloop sodat hy einde 1957 kom afstudeer. Aan die PUK was hy aktief deel van die studentelewe en onder andere lid van Korps Veritas en kaptein van die universiteitsjukskeispan.

Gedurende sy studie het hy Adri van der Merwe, dogter van dr. Wynand Jacobus van der Merwe, ontmoet en is hulle op 10 Januarie 1958 getroud. Dr. Van der Merwe was predikant van De Aar vanaf 1934, Bethulie vanaf 1942 en eindelik Vereeniging van 1945 tot 1975. Hy is oorlede op 22 November 1996.

Ds. Steyn is in 1958 in die Pongola bevestig vanwaar hy lidmate (meestal boere) in sowel Noord-Natal as Swaziland (lede van die gemeente Goedgegun) bedien het. Hy en sy vrou het gereeld in die uitgebreide gemeente gereis om huisbesoek te doen. Dié gemeente het hulle vyf jaar lank tot 1962 bedien, toe ds. Steyn ’n beroep na Wolmaransstad in Wes-Transvaal aanvaar.

PJ Steyn ingebruikneming van GK Westonaria.jpg

Ds. Steyn (naaslinks) by die ingebruikneming van die Gereformeerde kerk op Westonaria.

Ook daar sou die pastoriepaar vyf jaar lank arbei, weer in ’n gemeente wat hoofsaaklik uit boeremense bestaan het. Hier is hul eersteling, Petrus, gebore. In 1967 volg hulle die roeping op na Westonaria aan die Wes-Rand. In dié myngemeenskap sou hulle die volgende 30 jaar arbei en is hul ander twee kinders, Wynand en Anna-Mart, gebore.

Al drie kinders het plaaslik skoolgegaan. Ds. Steyn was die gemeente se tweede en laaste leraar aangesien hy die eerste, dr Hendrik Denkema, opgevolg het nadat dié die gemeente van 1962 tot 1967 bedien het. Ná ds. Steyn se emeritering was die gemeente 14 jaar lank vakant tot sy ontbinding in 2011 toe net 19 belydende oorgebly het.

Ds. Steyn was nou betrokke in die gemeenskap en het jare lank in die beheerrade van die laer- en hoërskool gedien. Hy was ook aktief betrokke by die Transoranje-instituut vir Buitengewone Onderwys. In die wyer kerklike lewe was ds. Steyn nou betrokke en het hy aktief deelgeneem aan verskeie klassisse, partikuliere sinodes en sinodes.

PJ Steyn met die ingebruikneming van GK Westonaria.jpg

Adri en ds. Peet Steyn met die onthulling van die Gereformeerde kerk op Westonaria se gedenksteen.

In Westonaria is die gemeente se kerkgebou eers 11 jaar ná sy stigting in 1961 opgerig. Die onthulling van die hoeksteen, deur ds. Steyn, sowel as die ingebruikneming van die gebou het op 19 Augustus 1972 plaasgevind. Nadat die gemeente ontbind het, is die gebou verkoop en word dit as woonhuis gebruik. Reeds in ds. Steyn se tyd het die lidmaattalle ongeveer saam met die goudprys gedaal en gestyg.

Nadat ds. Steyn in 1997 in Westonaria geëmeriteer het, het hy en sy vrou na die Wes-Rand verhuis en lidmate van GK Witpoortjie geword, in dieselfde klassis waarin hulle toe reeds sedert 1967 gewoon het. Hier het ds. Steyn betrokke gebly met hulpdiens in Roodepoort en op Krugersdorp. Hulle het ook drie maande lank hulpdiens in Windhoek verrig. Hy het waar nodig met kerkraadadviese en beroepe vir die verskeie gemeentes in die klassis gehelp.

Ook het hy betrokke geraak by die eredienste in Dobsonville en gereeld Sondae deurgebring waar hy eers in een van die plaaslike gemeentes gepreek het, en later die oggend die erediens (saam met ’n tolk) in ’n buurgemeente waargeneem het. Dié hulpdiens het hy steeds op ’n kleiner skaal voortgesit tot in 2008.

In 2007 is kanker by hom gediagnoseer. Hy het baie goed op die aanvanklike behandeling gereageer, maar in daaropvolgende jaar het die kanker vererger en moes hy teësinnig sy gholf en gemeentelike werk afskaal.

Hy het sy vrou, Adri (gebore 9 Februarie 1934), seuns Petrus (met skoondogter Molly en twee kleinkinders) en Wynand (met skoondogter Anita en twee kleinkinders) en dogter Anna-Mart nagelaat.

Prof. Wynand J. v.d.M. Steyn, sy seun, skryf in ds. Steyn se lewenskets in die Almanak vir 2011 sy vader het benewens sy geestelike werk in baie ander dinge belanggestel. “Sy grootwordjare op die plaas het gemaak dat hy altyd ’n boer gebly het, en op klein skaal jare (lank) hieraan uiting gegee het.

Gereformeerde Kerk Westonaria.jpg

Die Gereformeerde kerk op Westonaria kort voor dit in ’n huis omskep is.

“Om in Suidwes te gaan jag was ook amper ’n jaarlikse instelling, en hy kon biltong maak en vleis werk soos min ander. Sy kosmaaktalente het ook baie wyer as vleisverwerking gestrek.

“Peet was nie net bedrewe met preke en mense nie, maar kon ook deeglik met sy hande werk. Sy liefde vir houtwerk en metaalwerk het gestalte gevind in ’n menigte gedraaide lampe, veiligheidsdeure, kaskarre en ander konstruksies. Sy groot sportliefde was gholf.

“Dit was vir hom altyd ’n groot vreugde om tyd op die gholfbaan deur te bring saam met wie ook al beskikbaar was. Menige kere het hy staaltjies vertel van besondere groepe gholfmaats saam met wie hy ’n oggend op die gholfbaan deurgebring het, veral in die senior groep gholfspelers na sy aftrede.”

Prof. Steyn skryf sy vader het die verhouding tussen ’n predikant en gemeente as soortgelyk aan ’n huwelik beskou: God het hulle met sy hand bymekaargebring en hulle moet mekaar dra en verdra.

“Vir hom was dit altyd ’n voorreg en vreugde om sy geestelike huweliksmaat asook sy aardse huweliksmaat en gesin op die hande te dra en te dien. Daar was nooit ’n uur wat te laat was of ’n opoffering wat te groot was nie.

“Sy voorbeeld vir die gemeente en sy kinders is iets wat vas bly staan, en ons glo dat sy plek gereed was en dat hy saam met ’n groot hemelskare kan beleef dat die Here ook in die nuwe Jerusalem naby sy kinders is.”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s