10 Oktober 1825 | Pres. Kruger en die Geref. Kerk

GK Paul Kruger sitplekke van Paul Kruger en sy vrou (2)

Pres. Paul en mev. Gezina Kruger se stoele voor die preekstoel van die Gereformeerde Kerk Pretoria se huidige kerkgebou, waarvan hy die hoeksteen op sy 71ste verjaardag, 10 Oktober 1896, gelê het.

Behandel alle kerkgenootskappe ‘op gelyke voet’

Prof. Bouke Spoelstra skryf in Die Doppers in Suid-Afrika 1760–1899 die naam van Paul Kruger, wat op hierdie dag in die huidige distrik Steynsburg gebore is, is onlosmaaklik verbonde aan die ontstaan en voortbestaan van die Geref. Kerk in Transvaal, hoewel hy nooit enige kerklike amp beklee het nie.

Daar was ’n tyd toe hy predikant wou word, maar hy moes dié ideaal weglê omdat sy roeping geleë was in diens aan die volk. Hy kon met gemak teologiese kwessies met Nederlandse teoloë bespreek, en aan hom is die seldsame voorreg gegun om die gemeente vanaf die kansel te stig. Sy redes by die ingebruikneming van die kerkgeboue van Pretoria en Potchefstroom getuig van sy besondere gawe, diepe Skrifkennis en gloedvolle belewing van the verdienste van Christus.

paul-kruger-head-and-shoulders-portrait-facing-front-1024

Pres. Paul Kruger in die krag van sy jare.

Hy was altyd op die hoogte van die geestelike peil van die gemeente en ’n sterk voorstander van die kerklike sending. Hy het teenoor alle Protestantse Kerke ’n onpartydige en oop gemoed omgedra en selfs ’n vrysinnige soos dr. W. J. Leyds kon getuig dat hy nooit kerkisties by ’n aanstelling te werk gegaan het nie. Om te sê dat die Geref. Kerk “behalve Krugerkerk, feitelijk niets anders dan Dopperkerk geweest” is nie, getuig van ’n onverdiende, kleinlike kerkisme waarmee hierdie natuurlike lotsgemeenskap en verbondenheid soms betrag is.

Kruger het op staatkundige terrein die “ewige beginsels van Gods Woord” bely. Die uitslag van die Eerste Vryheidsoorlog was vir hom die “sigbare leiding van ’n Hoër Hand”. Die volk moes God se Naam eer “deur hulle ooreenkomstig sy Woord te gedra”. Christus is die enigste Hoof van sy Kerk. Daarom sou hy hom nie met kerklike sake bemoei nie. “Die politieke heerser wat ook die Kerk van Christus wil gebied, is besiel met die gees van die antichris.”

Kruger Paul preek in die Waenhuiskerk

Pres. Paul Kruger preek in die waenhuiskerk, die voorganger van die teenswoordige Gereformeerde kerk in W.F. Nkomostraat (voorheen Kerkstraat).

Christus het nêrens sy gemeente beveel om ander ter wille van hulle geloof te vervolg nie. “Ek sal dit dus my plig ag om in die politiek alle kerkgenootskappe … op gelyke voet te behandel.” Aan hierdie soewereiniteit in eie kring het Kruger hom gehou en die Geref. Kerk het sy amp as buite die terrein van die kerk gerespekteer.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s